Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) hallintoneuvosto totesi 21.3.2024 pitämässään kokouksessa, että eurooppalaisen pankkijärjestelmän kriisinsietokyky on hyvällä tolalla, mutta EU:n rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ovat edelleen koholla ja geopoliittinen epävarmuus on suurta.

”Kärjistyneen geopoliittisen vastakkainasettelun vaikutukset on otettava huomioon myös rahoitusjärjestelmässä. Olemme siirtyneet ilmeisen pysyvästi aiempaa epävakaampaan aikaan, jonka synnyttämät riskit voivat toimia sytykkeenä rahoitusjärjestelmän vakavillekin häiriöille. Siksi on tärkeä ylläpitää ja edelleen vahvistaa rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä Euroopassa, jotta pankkien kyky luotottaa yrityksiä ja kotitalouksia pysyy vakaana”, toteaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, joka toimii varapuheenjohtajana Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvosto totesi makrovakauspolitiikan virityksestä, että maat ovat toteuttamassa oikeita toimia pankkisektorin tappionsietokyvyn vahvistamiseksi. Hallintoneuvosto piti myönteisenä sitä, että kaikki Euroopan talousalueen 27 maata ovat kerryttämässä tai ovat jo kerryttäneet pääomapuskureita vastasyklisten pääomavaatimusten ja järjestelmäriskivaatimusten kautta.

Hallintoneuvosto keskusteli myös muista ajankohtaisista ja rahoitusvakauden kannalta tärkeistä teemoista, kuten korkojen ja inflaation vaikutuksista rahoitusvakauteen, pankkisektorin ulkopuolisen rahoituksen välitykseen liittyvistä riskeistä sekä järjestelmätason kyberuhkista ja operatiivisista riskeistä.

Euroopan järjestelmäriskikomitea kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan tarkemmin kokouksesta.