Toiminnan tavoitteena on tuottaa tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta ja tukea rahapolitiikan ja makrovakausanalyysin valmistelua. Tutkimuksessa pyritään tiiviiseen yhteistyöhön akateemisen tutkijayhteisön kanssa, ja tutkijat osallistuvat aktiivisesti eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin sekä keskuspankkien väliseen tutkimusyhteistyöhön.

Keskuspankissa harjoitetaan tutkimustoimintaa pääasiassa kahdessa yksikössä eli tutkimusyksikössä ja Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksessa, BOFITissa.

Tutkimusyksikön toiminnan painopiste on makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutuksen ja vakauden tutkimuksessa.

BOFIT keskittyy tutkimustoiminnassaan nousevien talouksien, erityisesti Venäjän ja Kiinan, makrotalouteen ja rahoitusjärjestelmiin.

Bank of Finland Research Discussion Papers

BOFIT Discussion Papers