EKP-strategia_kutsubanneri-versio2.jpg

Euroopan keskuspankki käynnisti strategiansa uudelleenarvioinnin tammikuussa 2020. Tavoitteena on varmistaa, että rahapolitiikan strategia vastaa tarkoitustaan nyt ja tulevaisuudessa. Osana uudelleenarviointia euromaiden keskuspankit järjestävät kuuntelutilaisuuksia, joissa haetaan kansalaisyhteiskunnan ja keskuspankkien muiden sidosryhmien näkemyksiä. Webinaarissa 9.11. Aalto-yliopiston ainejärjestöjen Prodeko ry:n ja Aalto Economics ry:n opiskelijat Heikki Saarenhovi, Annika Leino, Oskari Leppä ja Olli Lääti haastattelevat pääjohtaja Olli Rehniä rahapolitiikan strategiasta ja sen uudelleenarvioinnista.

Uudelleenarvioinnissa rahapolitiikkaa tarkastellaan EKP:n hintavakaustehtävän rajoissa joka näkökulmasta. Arviointi perustuu tarkkaan, kokonaisvaltaiseen analyysiin, ja siihen lähdetään avoimin mielin.

Tilaisuus näytetään suorana verkossa ja taltioidaan.