BOFIT julkaisi tänään (3.10.) puolivuosittain päivitettävät ennusteensa Venäjän ja Kiinan talouksille. Syksyn 2019 ennuste kattaa vuodet 2019—2021.

Venäjän viime vuoden nopea kasvu perustui osin tilapäisille tekijöille, ja kasvun odotettiin hidastuvan selvästi tänä vuonna. Maailmantalouden näkymät ovat kesän aikana nopeasti synkentyneet, mikä heijastuu myös Venäjän talouteen. Alkuvuonna Venäjän talouskasvu on hidastunut selvästi keväällä ennakoitua nopeammin, ja koko vuoden kasvuennustetta on siksi laskettu noin yhteen prosenttiin.

BOFITin näkemys Venäjän talouden kasvuedellytyksistä lähivuosina ei ole muuttunut. Kotitalouksien reaalitulojen hyvin hidas nousu ja lainakannan kasvun hidastuminen näkyvät yksityisen kulutuksen heikkona kasvuna, eikä talouspolitiikka tue yksityisiä investointeja. Lähivuosina bruttokansantuotteen kasvu on siksi pitkälti julkisen kulutuksen ja nettoviennin varassa. Valtion ohjaamien mittavien investointihankkeiden ennakoidaan etenevän ripeämmin vuosina 2020—2021, mikä nostaa hieman talouden kasvuvauhtia etenkin ensi vuonna. Kasvun ennakoidaan kuitenkin hidastuvan lähelle 1,5 prosenttia ennustejakson lopulla.

Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkuu. Työvoiman määrä on kääntynyt laskuun, pääoman allokaatio on tehotonta, ja kasvun kannalta keskeiset reformit viipyvät. Nämä tekijät ovat hidastaneet kasvua jo tovin. Viimeisen vuoden aikana kauppakiistojen eskaloituminen on myös lisännyt epävarmuutta. Virallisten tilastojen mukaan Kiinan kasvun hidastuminen on maltillista, ja kuluvan vuoden alkupuoliskolla kasvu hidastui 6,3 prosenttiin viime vuoden 6,6 prosentista.

Epäluotettavat viralliset tilastot tekevät talouden tilan arvioinnin aiempaa vaikeammaksi. Aiemman ennusteemme mukaisesti BOFIT odottaa Kiinan kasvun hidastuvan kuluvana vuonna noin prosenttiyksiköllä viime vuodesta ja jatkavan hidastumistaan vuosina 2020–2021 vajaan prosenttiyksikön vuosivauhtia. Elvytysvara on rajallinen julkisen talouden alijäämän ja maan velka-asteen kasvettua jo huomattavan suuriksi. Yritysten rahoitustilanteen heikkeneminen ja rahoitusmarkkinariskien kasvu ovat lisänneet riskejä myös ennusteen perusuraa heikommalle kehitykselle.

Ennusteet löytyvät osoitteesta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet 


Lisätietoja:

vanhempi neuvonantaja Laura Solanko, puh. 09 183 2991 / laura.solanko(at)bof.fi (Venäjä)
vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen, puh. 09 183 2518 / riikka.nuutilainen(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).