Suomen Pankki täyttää kuluvana vuonna 210 vuotta ja tapahtumaa juhlistettiin perjantaina 26.3.2021 webinaarilla, jossa keskusteltiin Suomen talouden ja työmarkkinoiden suunnasta koronapandemian jälkeen. Webinaarissa paikallisesta sopimisesta ja tuottavuuskasvun edellytysten parantamisesta keskustelemassa olivat Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, ETLAn tutkimusjohtaja Heli Koski ja professori Roope Uusitalo. Tilaisuuden juonsi toimittaja Tapio Nurminen.

Pääjohtaja Olli Rehn puhui tilaisuuden alussa Suomen talouden tilasta ja korosti erityisesti tarvetta löytää ratkaisuja talouden pitkän aikavälin ongelmiin. ”Kun koronakriisi nyt asteittain toivottavasti siirtyy osaksi historiaa, Suomen taloudella on edessään samat pidemmän aikavälin ongelmat kuin ennen kriisiä – nyt vain aiempaa vaikeampina. Julkinen talous ei ole kestävällä tolalla, ja työllisyysaste on liian matala. Työn tuottavuuden kasvu on ollut poikkeuksellisen vaimeaa jo yli 10 vuoden ajan”, sanoi pääjohtaja Rehn. Puheessaan Rehn toi esiin tarpeen hakea pitkän aikavälin ongelmiin ratkaisuja ennakkoluulottomasti ja yhteistyöllä ja peräänkuulutti rakentavaa keskustelua sekä kunnianhimoisia tavoitteita korkean työllisyysasteen ja tuottavuuden saavuttamiseksi. ”Ikääntyvän maamme tilanne on sen verran vaikea, ettei meillä ole enää varaa toistemme ohi puhumiseen ja päätösten siirtämiseen aina vain seuraaville hallituskausille. Muu maailma ei odota edes maailman onnellisinta kansaa” totesi Rehn Suomen talouden haasteista.

Juontaja Tapio Nurminen haastatteli webinaarissa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aaltoa sekä Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Hellettä. Keskustelussa käsiteltiin ajankohtaista työmarkkinatilannetta ja ennen kaikkea paikallisen sopimisen vaikutuksia.

Toisessa haastatteluosiossa ETLAn tutkimusjohtaja Heli Koski nosti esiin muun muassa huolensa investointien ja talouden tuotantopotentiaalin heikkenemisestä, joka on alkanut jo ennen koronapandemiaa. Professori Roope Uusitalo kommentoi keskustelussa mm. työllisyystoimien suhdetta julkiseen talouteen ja valtioiden velkaantumista.

Tutustu tilaisuuden tallenteeseen ja pääjohtaja Rehnin puheeseen:

Tallenne: Suomen Pankin webinaari 26.3.2021 -  Kohti talouden uudistumista

Pääjohtaja Olli Rehnin puhe: Kohti talouden uudistamista

Suomen Pankki 210 vuotta - Tutustu Pankin historiaan:

Kuvakooste Suomen Pankin historian eri vaiheista

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Jenni Hellström, p. 09 183 2632, jenni.hellstrom@bof.fi