Tietotilinpäätös kerää yhteen keskuspankin tiedonhallinnan ajankohtaisia kehitystöitä sekä tietoturvan ja tietosuojan aiheita vuodelta 2021. Se kertoo myös mielenkiintoisia asioita ja lukuja keskuspankin tehtävistä, tiedonhallinnasta ja analyysityöstä. Suomen Pankin ensimmäinen tietotilinpäätös on julkaistu tänään pankin verkkopalvelussa.

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut laki julkishallinnon tiedonhallinnasta velvoittaa tiedonhallintayksikön johtoa järjestämään riittävän valvonnan tiedonhallintaan liittyvien säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamiseksi.

Tietotilinpäätös toimii jatkossa keskeisenä osana Suomen Pankin tiedonhallinnan raportointia. Tietotilinpäätös kertoo sidosryhmille aiempaa laajemmin tiedon toimintaympäristöstä keskuspankissa. Sen tarkoitus on avata tiedon merkitystä keskuspankin toiminnalle.

Tietotilinpäätös julkaistaan Suomen Pankin vuosikertomuksen jälkeen, ja se täydentää vuosikertomusta tiedonhallinnan näkökulmasta. Tietotilinpäätös julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielinen versio julkaistaan toukokuussa 2022.

Tietotilinpäätöksen rakenne

Tietotilinpäätöksen rakenne on teemoitettu siten, että alussa ovat johdanto, Suomen Pankin johdon artikkelit ja sisältöaukeama. Laajempina teemoina ovat a) tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen, b) tiedonhallinta, tietovarannot ja tietovirrat, c) tietoturvallisuuden ja tietosuojan aiheet sekä d) seuranta ja tunnusluvut.

Tämä on ensimmäinen julkaistu tietotilinpäätös, josta kuulemme mielellämme palautetta, jotta voimme kehittää julkaisua ja tiedonhallinnan raportointia paremmaksi ja hyödyllisemmäksi. Palautetta voit lähettää osoitteeseen tietotilinpaatos@bof.fi. Tutustu myös asiakirjajulkisuuskuvaukseen sekä tietosuojan selosteisiin Suomen Pankin verkkopalvelussa.