Venäjän talouden kehitys on ollut alkuvuonna 2023 selvästi ennakoitua parempaa. Tammi-kesäkuun ripeän kasvun ja pohjavaikutuksen takia BKT:n vuosikasvu tulee tänä vuonna olemaan noin 2 %, vaikka neljännesvuosikasvu hidastuu selvästi loppuvuonna. Ensi vuonna kasvu hidastuu noin yhteen prosenttiin. ”Aiempaa suurempi osa Venäjän talouden resursseista käytetään sodan tarpeisiin. Siksi julkisin varoin tuettu Venäjän BKT:n kasvu ei ole kestävällä pohjalla”, sanoo BOFIT:n vanhempi tutkija Laura Solanko.  

Kuluvan vuoden kasvu on seurausta erityisesti julkisten menojen ja pankkien luotonannon kasvusta. Kysynnän voimakkaan kasvun ansiosta kapasiteetti on monilla aloilla täyskäytössä ja työttömyysaste on ennätyksellisen alhainen. Mobilisaatio ja maastamuutto ovat voimistaneet väestökehityksen aiheuttamaa työvoimapulaa. Talouden aktiviteetti on lähellä sotaa edeltänyttä tasoaan, ja pakotteet rajoittavat edelleen etenkin investointitavaroiden tuontia. Siksi nopean kasvun jatkumiselle ei ole edellytyksiä.

Ennusteessa on poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Pienikin neljännesvuosikasvu heinä-joulukuussa voi nostaa kuluvan vuoden BKT:n vuosikasvun ennakoitua suuremmaksi, ja investointien piristyminen voi tukea talouden kasvua arvioitua enemmän. Toisaalta kasvun rajat alkavat tulla vastaan, ja yksityisen kulutuksen kasvuvauhdin hidastumisesta on jo merkkejä.

Lisäksi hyökkäyssodan vuoksi maan talouden ulkoinen toimintaympäristö on arvaamaton ja riski ulkomaankaupan jyrkemmästä vaikeutumisesta on todellinen.  Pakotteet rajoittavat etenkin sotilaskäyttöön suunnatun korkean teknologian tuontia, ja pääomavirrat kulkevat edelleen Venäjältä poispäin. Mahdolliset muutokset sodan kulussa voivat merkittävästi muokata Venäjän talouden kehitystä.

Ennusteteksti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet/viimeisin-venaja-ennuste/

Ennusteesta keskustellaan englanninkielisessä verkkoseminaarissa to 14.9.2023 klo 16–17.

Tilaisuudessa kuullaan kaksi lyhyttä alustusta – Laura Solanko: Update to BOFIT Russia forecast for 2023–2024 ja Heli Simola: Russia’s foreign trade developments during the war.

Verkkoseminaariin ilmoittautuminen on avoinna 14.9. klo 14 asti, ilmoittaudu tästä linkistä.

Lisätietoja: