Rahapolitiikan strategia tulee jatkossa suunnitella siten, että se varmistaa hintavakauden myös suuren epävarmuuden vallitessa. Tämä edellyttää strategialta riittävää joustavuutta, jotta se toimii hyvin eri ympäristöissä ja vastaa uusiin ja ennalta arvaamattomiin häiriöihin, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn painotti keskiviikkona Suomen Pankin järjestämässä kansainvälisessä rahapolitiikkakonferenssissa Helsingissä.

Kolmatta kertaa järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa keskusteltiin rahapolitiikasta matalan ja korkean inflaation ympäristöissä.

Rehn kertasi puheenvuorossaan viime kriisivuosien poikkeuksellista inflaatiodynamiikkaa ja ​​pohti Euroopan keskuspankin tulevan rahapolitiikan strategian arvioinnin keskeisiä teemoja.

"Viime vuodet ovat korostaneet inflaatio-odotusten keskeistä roolia rahapolitiikassa. Samoin on korostunut se, kuinka tärkeää on sitoutua strategiamme mukaiseen symmetriseen keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteeseen", Rehn sanoi.

Rahapoliittinen analyysi päätöksenteon tukena

Italian keskuspankin pääjohtaja Fabio Panetta valotti puheenvuorossaan rahapolitiikan näkymiä. Panettan mukaan merkittävimmät riskit, jotka euroalue voi kohdata keskipitkällä aikavälillä, ovat uusi geopoliittisten shokkien aalto sekä poliittisen epävarmuuden lisääntyminen euroalueella. Panetta kuitenkin odottaa, että jos uusia mullistuksia ei tule, siirrymme pian "viimeisen mailin" tarinasta "ensimmäisen hymyn" todellisuuteen ja hintavakauden paluuseen.

Euroopan keskuspankin pääekonomisti ja johtokunnan jäsen Philip R. Lane puolestaan toi esille puheenvuorossaan modernin rahataloudellisen analyysin roolia EKP:ssa. Lanen mukaan laaja rahatalouden analyysi auttaa päätöksentekijöitä muodostamaan talouden kehityksestä paremman kokonaiskäsityksen ja huomioimaan rahan, luoton annon tarjonnan ja kysynnän sekä reaalitalouden yhteyden.

"Kasvavan laskentakapasiteetin ja uusien koneoppimistekniikoiden avulla yksityiskohtaisempien rahoituksen välitykseen liittyvien tietojen parantunut saatavuus laajentaa entisestään sen soveltamisalaa ja tulosten merkitystä. Näistä syistä rahatalouden analyysillä on keskeinen rooli EKP:ssa", Lane sanoi.

Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan vanhempi neuvonantaja Annette Vissing-Jørgensen kertoi puheenvuorossaan, mitkä eri tekijät vaikuttavat keskuspankin taseiden optimaaliseen kokoon ja miten nämä tekijät eroavat euroalueella ja Yhdysvalloissa.  

Tilaisuudessa kuultiin myös ajankohtainen keskustelu rahapolitiikan kehyksistä matalan ja korkean inflaation ympäristössä. Keskustelemassa olivat Tanskan keskuspankin pääjohtaja Signe Krogstrup, Latvian keskuspankin pääjohtaja Mārtiņš Kazāks sekä johtaja Hong K. Bahng Korean keskuspankista. Keskustelua johti johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki Suomen Pankista.

Pääjohtaja Olli Rehnin puhe (englanniksi) 

Kuvia konferenssista