Tilastotiedotteet sisältävät tuoreimmat tilastotiedot.
Taulukot ja kuviot -osiossa laajan tietomäärän selailua helpottaa suodatustyökalu. Valitsemalla useampia rajauksia valinta tarkentuu.
Dashboardit ovat laajoja tietokokonaisuuksia, jotka on kehitetty kunkin aihealueen analyysivaatimuksia silmällä pitäen.
Tilastoinfo-osio sisältää ajankohtaista tietoa tilastojen käytön helpottamiseksi sekä tilastojen kuvaukset ja menetelmät.

 

 

 • Etäkorttimaksujen arvo ja lukumäärä kasvoivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä

  Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 0,6 mrd. korttimaksua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 10 % enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,9 mrd. euroa) oli 35 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

  Tilasto
 • Yrityslainoja nostettu vähän lokakuussa 2023

  Lokakuussa 2023 uusia yrityslainoja[1] (pl. asuntoyhteisölainat) nostettiin Suomessa toimivista pankeista 1,3 mrd. euron edestä. Se on pienin tilastoitu lokakuun nostomäärä sitten vuoden 2010. Nostetuista yrityslainoista suurin osa (55 %) oli takaisinmaksuajaltaan yli vuoden ja enintään 5 vuoden pituisia, ja niiden keskikorko oli 5,68 %. Vähäisten nostomäärien vuoksi lokakuussa 2023 yrityslainakanta (58,5 mrd. euroa) supistui −3,0 % vuoden takaisesta.

  Tilasto
 • Korkorahastojen suosio on kasvanut

  Tammi-syyskuun 2023 aikana rahastopääomakanta on jälleen kasvanut. Syyskuun 2023 lopussa se oli 146,3 mrd. euroa. Tammi-syyskuussa 2023 korkorahastoihin tehtiin eniten merkintöjä.

  Tilasto
 • Verkkokaupan kasvu näkyi korttimaksamisessa
  Tilasto

  Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettyjen korttimaksujen lukumäärä kasvoi kolmanneksen vuonna 2022 ja kokonaisarvo kasvoi 41 % edellisvuodesta. Näistä maksutapahtumista 90 % tehtiin verkkokauppa-alustoilla. Verkkokauppaostoissa suomalaisten yleisimmin käyttämä maksukortti on debit-kortti.

 • Kotitaloudet ovat siirtäneet varojaan korkeampikorkoisille talletustileille
  Tilasto

  Korkojen noustua suomalaisten kotitalouksien määräaikais- ja sijoitustalletusten suosio on kasvanut ja yön yli -talletusten vähentynyt. Syyskuun 2023 lopussa kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli 0,91 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,05 %.

 • Rakennusalan hoitamattomien lainojen määrä kasvoi elokuussa
  Tilasto

  Suomalaisille rakennusalan yrityksille myönnettyjen lainojen kannasta 4,1 % oli hoitamattomia elokuun 2023 lopussa. Hoitamattomien lainojen osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä heinäkuusta. Elokuussa 2023 koko yrityslainakannasta (62,0 mrd. euroa) hoitamattomia lainoja oli 1,9 %. Rakennusalan yritysten lainoihin kirjattujen arvonalennusten ja luottotappioiden määrä on myös lisääntynyt tämän vuoden puolella.

 • Korttimaksujen lukumäärä kasvoi vuoden 2023 toisella neljänneksellä
  Tilasto

  Vuoden 2023 toisella neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 595 milj. korttimaksua. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,5 mrd. euroa) oli 21 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Suomalaisilla maksukorteilla muissa euromaissa tehtyjen korttitapahtumien yhteenlaskettu arvo oli 1,4 mrd. euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä, mikä oli 20 % enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

 • Muiden rahoituslaitosten myöntämien uusien yrityslainojen keskikorko yli 9 %
  Tilasto

  Vuoden 2023 toisella neljänneksellä suomalaiset yritykset nostivat muista rahoituslaitoksista uusia yrityslainoja 990 milj. euron edestä. Uusien yrityslainojen keskikorko oli 9,4 %. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä yrityksistä eniten lainanostoja muista rahoituslaitoksista tekivät mikro- ja pienyritykset. Kesäkuussa 2023 muiden rahoituslaitosten yrityslainakannan vuosikasvuvauhti oli 2,8 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 12,4 %.

 • Asuntolainoja nostettiin tavanomaista vähemmän heinäkuussa
  Tilasto

  Heinäkuussa 2023 uusia asuntolainoja nostettiin 1,0 mrd. euron edestä, mikä on 27 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeksi asuntolainoja on nostettu vähemmän heinäkuun aikana vuonna 2002. Uusien asuntolainojen keskikorko oli 4,55 % heinäkuussa 2023. Viimeksi uusien asuntolainojen keskikorko oli korkeampi marraskuussa 2008.

 • Kotitalouksien osakeomistusten arvo laski merkittävästi
  Tilasto

  Suomalaisten kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo laski 2,2 mrd. euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Omistusten arvo laski kotimaisten yritysten osakkeiden arvon laskun myötä.

 • Mökkilainoja nostettiin kesäkuussa vähemmän kuin vuosi sitten
  Tilasto

  Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2023 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 88 milj. euron edestä, mikä on 30 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Kesäkuussa kotitalouksien vapaa-ajanasuntolainojen kanta poikkeuksellisesti supistui 1,4 % vuodentakaisesta. Koronapandemian aikaan mökkilainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon. Pandemiaa edeltävään aikaan eli kesäkuuhun 2019 nähden mökkilainoja nostettiin 6 % vähemmän kesäkuussa 2023.

 • Toukokuussa vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti
  Tilasto

  Toukokuussa 2023 luottolaitoksista nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja 254 milj. euron edestä, mikä on 7 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

 • Asuntolainakanta supistui vuodentakaisesta
  Tilasto

  Huhtikuussa 2023 kotitalouksien asuntolainakanta poikkeuksellisesti supistui 0,3 % vuodentakaisesta, kun vuosi sitten vastaavana aikana vuosikasvuvauhti oli 3,7 %.

 • Lähimaksaminen suosituin korttimaksutapa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä
  Tilasto

  Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 513 milj. korttimaksua, mikä oli 7 % vähemmän kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Myös korteilla tehtyjen maksujen euromääräinen arvo laski samana ajanjaksona 10 % vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä ja oli yhteensä 15,1 mrd. euroa.

 • Korkosijoittamisen suosio kasvanut
  Tilasto

  Korkojen nousun myötä suomalaisten kotitalouksien määräaikaistalletusten suosio on kasvanut.

 • Maaliskuussa yrityslainoja nostettiin normaaliin tapaan koronnousuista huolimatta
  Tilasto

  Maaliskuussa 2023 suomalaiset yritykset[1] nostivat 1,8 mrd. euron edestä uusia lainoja Suomessa toimivista luottolaitoksista.

 • Vuonna 2022 joukkorahoitusta ja vertaislainoja välitettiin huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna
  Tilasto

  Vuonna 2022 Suomessa tilastoiduilla vertaislaina- ja joukkorahoitusalustoilla välitettiin rahoitusta kotimaisille kuluttajille ja yrityksille 230,4 milj. euroa. Määrä oli tilastointihistorian (2017–2022) pienin. Vertaislainauksen ja lainamuotoisen joukkorahoituksen määrä väheni huomattavasti verrattuna vuoteen 2021.

 • Asuntolainakannan kasvuvauhti poikkeuksellisen hidasta
  Tilasto

  Helmikuussa 2023 kotitalouksien asuntolainakannan[1] (107,9 mrd. euroa) vuosikasvuvauhti hidastui 0,6 prosenttiin, kun se vielä vuosi sitten vastaavana aikana oli 3,8 %.

 • Vajaa viidennes kotitalouksien kulutusluotoista myönnetty muista rahoituslaitoksista
  Tilasto

  Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana kotitaloudet nostivat muista rahoituslaitoksista[1] vakuudettomia kulutusluottoja 80 milj. euron edestä, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

 • Opintolainoja nostettiin yhä runsaasti koronnoususta huolimatta
  Tilasto

  Tammikuussa 2023[1] opintolainoja nostettiin 335 milj. euron edestä, mikä on 4 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.