Tilastotiedotteet sisältävät tuoreimmat tilastotiedot.
Taulukot ja kuviot -osiossa laajan tietomäärän selailua helpottaa suodatustyökalu. Valitsemalla useampia rajauksia valinta tarkentuu.
Dashboardit ovat laajoja tietokokonaisuuksia, jotka on kehitetty kunkin aihealueen analyysivaatimuksia silmällä pitäen.
Tilastoinfo-osio sisältää ajankohtaista tietoa tilastojen käytön helpottamiseksi sekä tilastojen kuvaukset ja menetelmät.