Suomalaisilla maksukorteilla maksettiin vuonna 2020 hieman vähemmän kuin edellisvuonna, 1,9 mrd. kertaa. Samanaikaisesti korttimaksujen kokonaisarvo kasvoi 3,5 % eli edeltävän vuoden 54,1 mrd. eurosta 56,0 mrd. euroon. Kasvuvauhti oli kuitenkin aiempaa hitaampi. Korttimaksujen määrään vaikuttivat useat erisuuntaiset voimat vuonna 2020: koronapandemia rajoitti kulutusmahdollisuuksia, mutta samalla aiemmin alkanut muutos maksutavoissa jatkui ja osin kiihtyi.

MATI2020_1_FI.png

Korttimaksaminen on yleistynyt jo pidemmän aikaa samalla kun käteisen käyttö on vähentynyt. Korona-aikana korttimaksamista ovat puoltaneet myös hygieniasyyt. Muutosta on ollut myös kortin käyttötavoissa. Vuonna 2020 lähimaksua hyödynnettiin yhä useammin ja sen osuus kaikista maksuista oli 55 %. Viisi vuotta aiemmin lähimaksuna tehtiin vielä vain 2 % korttimaksuista, joten maksutavan käyttöönotto on ollut ripeää. Vuoden 2019 huhtikuussa lähimaksun enimmäismäärä korotettiin 50 euroon, minkä vaikutus on näkynyt täysimääräisesti vuoden 2020 luvuissa. Lähimaksujen keskimääräinen arvo nousi vuodessa 11,91 eurosta 14,72 euroon. Niiden kokonaisarvo kasvoi 15,5 mrd. euroon vuonna 2020, edellisvuotista 42 % suuremmaksi.

Myös etäkorttimaksaminen[1] yleistyi korona-aikana. Silloin tehtiin 168 milj. etäkorttimaksua, mikä on 36 % enemmän kuin edellisvuotena. Niiden kokonaisarvo kasvoi 23 % ja oli 5,8 mrd. euroa vuonna 2020.

MATI2020_2_FI.png

Sirulla tai magneettijuovalla suoritettuja korttimaksuja tehtiin vuonna 2020 edellisvuotta vähemmän. Tällaisten korttimaksujen lukumäärä pieneni 23 % vuodesta 2019. Lähimaksurajan ylittäville summille vaaditaan aina kortin syöttämistä kortinlukijaan, joten eri käyttötavoilla tehdyistä korttimaksuista siru- ja magneettijuovamaksujen kokonaisarvo on yhä suurin. Sirulla tai magneettijuovalla käynnistettyjen korttimaksujen arvo oli 34,7 mrd. euroa eli 62 % kaikista korttimaksuista vuonna 2020.

Poikkeusolot näkyivät myös ulkomaille suunnatuissa korttimaksuissa. Suomalaisilla korteilla Suomeen tehtyjen korttimaksujen arvo kasvoi, mutta ulkomaille tehtyjen korttimaksujen arvo laski 18 % vuonna 2020. Matkustuksen hiipuminen näkyi erityisesti sirulla tai magneettijuovalla ulkomailla tehdyissä korttimaksuissa, joiden arvo pieneni lähes 40 %. Sen sijaan ulkomaille tehtyjen etäkorttimaksujen arvo kasvoi vireän verkkokaupan ansiosta.

Koronan vaikutuksista maksamiseen voi lukea tarkemmin Euro & talous -sivuston artikkelista "Koronapandemia muuttaa maksutapoja pysyvästi". 

Maksuliiketilastot uudistuvat

Tässä tiedotteessa käsitellyt luvut on julkaistu taulukko- ja kuviomuodossa uudessa maksuliiketilastojen dashboardissa. Alkuvaiheessa dashboard sisältää tiedotteen lukujen lisäksi tietoa myös muun muassa tilisiirroista ja eri korttityypeillä tehdyistä maksuista. Myöhemmin dashboardin sisältöä laajennetaan vastaamaan aiempaa taulukkomuotoista julkaisua. Taulukkoa ei enää päivitetä.

Tilaa maksuliiketilastojen uutiskirje (Maksuliike ja käteinen), niin saat tiedon uusista julkistuksista ensimmäisenä!

 

Lisätietoja antavat
Olli Tuomikoski, p. 09 183 2146, olli.tuomikoski(at)bof.fi
Pauliina Turunen, p. 09 183 2436, pauliina.turunen(at)bof.fi


[1] Etäkorttimaksut sisältävät muut kuin fyysisillä myyntipisteillä tehdyt korttipohjaiset maksut eli verkkokaupoissa tai mobiilisovellusten sisällä tehdyt korttimaksut.