Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

 

Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille, vuosittain

http://www.stat.fi/meta/til/ssij.html

Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen, vuosittain 

http://www.stat.fi/meta/til/ssij.html

 

Euroalue

Valuuttavaranto, muut valuuttamääräiset saamiset ja lyhytaikaiset velat