Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2011 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä eli 0,2 mrd. euroa vähemmän kuin joulukuussa ja 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko pysyi ennallaan 2,17 prosentissa. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi joulukuusta 0,1 mrd. euroa ja oli tammikuun lopussa 76,9 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu nopeutui tammikuussa 6,9 prosenttiin joulukuun 6,8 prosentista. Asuntolainakannan keskikorko nousi joulukuusta 0,01 prosenttiyksikköä ja oli tammikuussa 2,06 %.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin tammikuussa 5,4 mrd. euron edestä, mikä on 1,8 mrd. euroa vähemmän kuin joulukuussa. Uusien yrityslainasopimusten keskikorko nousi 0,09 prosenttiyksikköä 2,58 prosenttiin.Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi 0,6 mrd. euroa ja oli tammikuun lopussa 57,1 mrd. euroa. Vuosikasvu hidastui 4,4 prosenttiin joulukuun 4,8 prosentista. Yrityslainakannan keskikorko pysyi tammikuussa lähes ennallaan 2,47 prosentissa.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta pieneni tammikuussa 0,3 mrd. euroa ja oli kuun lopussa 77,4 mrd. euroa. Keskikorko oli 0,88 %. Kotitaloudet tekivät tammikuussa uusia määräaikaistalletuksia 2,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 0,10 prosenttiyksikköä 1,86 prosenttiin.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Marraskuu, milj. euroa Joulukuu,  milj.
euroa


milj. euroa

Tammikuu
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %

Lainat kotitalouksille2, kanta 103 943
104 273
104 383
6,1
2,46
    - niistä asuntolainat 76 436 76 747 76 885 6,9 2,06
Lainat yrityksille2, kanta 57 014 56 471 57 112 4,4
2,47
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 76 048
77 764
77 447
4,2 0,88
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 679
1 433
1 204
2,17

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Elina Salminen, puh. 010 831 2343, sähköposti: elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, puh. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi 
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.3.2011 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta