Asuntolainakanta
Yritysten lainakannan vuotuinen kasvu nopeutui huhtikuussa 2013 Suomessa. Yritysten lainakantaan luetaan mukaan myös asuntoyhteisöjen lainat. Suomessa vuosikasvusta suurin osa on peräisin asuntoyhteisöjen lainakannan kasvusta, vaikka asuntoyhteisöjen osuus koko yrityslainakannasta on noin neljännes. Asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu oli huhtikuussa 13,1 % ja yritysten vastaava vuosikasvu 2,0 %. Kotimaisten uusien yrityslainasopimusten keskikorko oli huhtikuussa 2,17 % ja asuntoyhteisöjen 1,74 %.
 

Lainat
 

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on 0,4 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin huhtikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli huhtikuussa 2,04 % ja oli hieman korkeampi kuin maaliskuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 87 mrd. euroa ja kannan keskikorko 1,51 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen huhtikuussa ja oli 4,7 %. Kotitalouslainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin huhtikuussa 2,5 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin huhtikuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi 0,04 prosenttiyksikköä maaliskuusta huhtikuuhun ja oli 2,13 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 65 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 16 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu nopeutui maaliskuusta hieman eli 0,2 prosenttiyksikköä ja oli huhtikuussa 3,9 %.

Talletukset
 

Kotitalouksien talletuskanta oli huhtikuun lopussa 82 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,59 %. Talletuskannasta yön yli  talletuksia oli 49 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 18 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat huhtikuussa 1,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 1,14 %. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu,  milj.
euroa
Huhtikuu,
milj. euroa

Huhtikuu,
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 114 835 115 057 114 962 4,0 1,91
    - niistä asuntolainat 86 535 86 709 86 815

4,7

1,51
Lainat yrityksille2, kanta 63 973 64 010 64 719 3,9 1,91
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 701 82 274 82 210 -0,6 0,59
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 282  1 090 1 301 2,04

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.6.2013 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta