Suomessa on ollut tavallista sitoa asuntolainojen korko euriborkorkoihin. Syyskuussa 2014 uusista asuntolainasopimuksista noin 93 prosentissa lainan korko oli sidottu euriboriin. Yleisimmin käytetty viitekorko on 12 kuukauden euribor. Euriborkorkojen suosion ja niiden alhaisuuden vuoksi asuntolainojen korot ovat Suomessa alemmat kuin euroalueella keskimäärin. Syyskuussa uusien asuntolainasopimusten keskikorko oli 1,66 %, kun se euroalueella oli 2,7 %. Useissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, suuri osa asuntolainoista on kiinteäkorkoisia. Nämä lainat ovat tyypillisesti kalliimpia kuin vaihtuvakorkoiset lainat.

Kesän 2014 aikana uusien asuntolainasopimusten keskimääräiset lainakorot ovat hieman laskeneet markkinakorkojen laskun myötä. Laskennallinen asuntolainamarginaali on pysytellyt viime kuukaudet 1,5 prosentin tuntumassa ja oli 1,49 % syyskuussa.

Lainat

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,77 % eli 0,10 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin elokuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun lopussa 89,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,7 %. Kotitalouslainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 13,5 mrd. euroa ja muita lainoja 15,5 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin syyskuussa 2,4 mrd. euron edestä, mikä on 0,4 mrd. euroa enemmän kuin syyskuussa 2013. Uusien yrityslainojen keskikorko laski elokuusta ja oli syyskuussa 2,07 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli syyskuun lopussa 67,4 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 20,6 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli syyskuun 2014 lopussa 80,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,40 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 53,4 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 13,9 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat syyskuussa 0,8 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli syyskuussa 1,10 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Syyskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 117 966 118 253 118 428 2,0 1,94
    - niistä asuntolainat 89 110 89 296 89 389 1,7 1,49
Lainat yrityksille2, kanta  66 345 66 774 67 359 6,3 1,90
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 510 81 678 80 922 -0,8 0,40
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 283 1 195 1 346 1,77

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.11.2014 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta