Uusien asuntolainojen keskikorko on pysynyt 2 prosentin tuntumassa viimeisen vuoden ajan, mutta kesäkuussa 2014 se laski 1,92 prosenttiin. Uusien asuntolainojen keskikoron lasku selittyy euriborkorkojen laskulla. Euriborkorkojen lasku on seurausta EKP:n kesäkuussa tekemistä rahapoliittisista päätöksistä, joissa ohjauskorkoa laskettiin ja talletuskorko painettiin negatiiviseksi. Euriborit ovat suomalaisten kotitalouksien yleisimmin käyttämiä asuntolainan viitekorkoja, ja asuntolainoista reilut 96 % oli kesäkuun lopussa sidottu euriboreihin. Uusien asuntolainojen keskikorko on ollut viimeksi yhtä matalalla joulukuussa 2012, jolloin se oli 1,84 %. Laskennallinen asuntolainamarginaali pysyi kesäkuussa vakaana toukokuisella tasollaan ja oli 1,49 %.

Kesäkuussa 2014 uusia asuntolainoja nostettiin hieman enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Huolimatta nostojen lievästä piristymisestä kesäkuussa kotitaloudet nostivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusia asuntolainoja kaikkiaan 7,4 mrd. euron edestä, mikä oli 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.

Lainat

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,92 % eli 0,08 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin toukokuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli kesäkuun lopussa 89,0 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,8 %. Kotitalouslainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 13,4 mrd. euroa ja muita lainoja 15,3 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin kesäkuussa 2,9 mrd. euron edestä, mikä on 0,1 mrd. euroa vähemmän kuin kesäkuussa 2013. Uusien yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta ja oli kesäkuussa 2,02 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 66,6 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 20,0 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun 2014 lopussa 81,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,43 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 53,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 14,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat kesäkuussa 1,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 1,09 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 117 101 117 463 117 752 2,0 1,98
    - niistä asuntolainat 88 569 88 836 88 991 1,8 1,54
Lainat yrityksille2, kanta  65 779 66 106 66 636 6,4 1,97
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 793 82 236 81 844 -1,2 0,43
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 306 1 395 1 442 1,92

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.8.2014 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta