Valtaosa suomalaisten kotitalouksien asuntolainoista on sidottu euriborkorkoihin. Lokakuussa 2015 euriborkorkoihin sidottiin peräti 96 % uusista asuntolainoista. Muiden korkojen, kuten primekorkojen ja kiinteiden korkojen, osuus on supistunut lähes marginaaliseksi.

Lyhimmät euriborkorot ovat vuoden 2015 aikana muuttuneet ensimmäistä kertaa negatiivisiksi. Kuukauden euribor painui negatiiviseksi tammikuussa, kolmen kuukauden euribor huhtikuussa ja kuuden kuukauden euribor marraskuussa.

Sitä mukaan kuin viitekorot ovat painuneet miinukselle, pankit ovat vähentäneet niiden tarjontaa uusien asuntolainojen viitekorkoina. Kolmen kuukauden euriboriin sidottiin vielä vuoden 2015 alussa 19 % uusista asuntolainoista, kun lokakuussa 2015 siihen sidottiin enää 4 %. Yhden kuukauden euriboriin sidottujen asuntolainojen määrä on tätäkin pienempi. Käytetyin viitekorko oli lokakuussa vuoden euribor, johon sidottiin 62 % uusista asuntolainoista. Kuuden kuukauden euriboriin sidottiin lokakuussa 28 % uusista asuntolainoista.

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä, mikä on noin 0,1 mrd. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin lokakuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun lopussa 91,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,4 %. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 14,0 mrd. euroa ja muita lainoja 16,0 mrd. euroa. 

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin lokakuussa 2,0 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski syyskuusta ja oli 1,90 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 71,7 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 23,0 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun lopussa 81,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,32 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 56,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 11,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat lokakuussa 0,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski syyskuusta ja oli lokakuussa 0,90 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Lokakuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 120 968 121 295 121 769 2,6 1,76
    - niistä asuntolainat 91 123 91 363 91 768 2,4 1,27
Lainat yrityksille2, kanta  71 487 71 590 71 719 6,3 1,66
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 206 80 984 81 768 1,7 0,32
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 272 1 417 1 522 1,39

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, puh. 010 831 2395 , sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 4.1.2016 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta