Suomessa toimivien luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kannan vuosikasvuvauhti oli 5,7 % marraskuussa 2017. Kasvuvauhti on selvästi kiihtynyt vuodentakaiseen verrattuna. Kulutusluotoista vakuudettomien1 kanta kasvoi marraskuussa nopeimmin (10,9 %). Vakuudellisten kulutusluottojen kannan kasvu on kiihtynyt vuoden aikana ja oli 4,7 % marraskuussa. Tili- ja korttiluottojen kasvuvauhti oli maltillisempaa (2 %) marraskuussa.

Luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli 15,2 mrd. euroa marraskuussa 2017. Kannasta vakuudettomien2 kulutusluottojen osuus oli 4,6 mrd. euroa, vakuudellisten osuus 5,9 mrd. euroa ja tili-ja korttiluottojen osuus 4,7 mrd. euroa.

Suomessa toimivien luottolaitosten kulutusluottokanta kattaa suomalaisten kotitalouksien kulutusluotoista noin 80 %. Pieni osa kulutusluotoista otetaan toisilta kotitalouksilta vertaislainauksena. Lisäksi kulutusluottoja myöntävät muut rahoituslaitokset ja ulkomaiset rajan yli lainaavat luottolaitokset, joiden luottomäärät ovat myös kasvaneet reippaasti. Kotitalouksien yhteenlaskettu kulutusluottokanta on jo arviolta lähes 19 mrd. euroa.

Lainat

Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,97 % ja laskennallinen marginaali 0,95 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli marraskuun 2017 lopussa 96,0 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,3 %. Kotitalouslainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 15,3 mrd. euroa ja muita lainoja 16,7 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin marraskuussa 2,0 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi lokakuusta ja oli 1,89 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli marraskuun lopussa 78,7 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 28,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli marraskuun lopussa 85,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,15 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 64,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,9 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat marraskuussa 0,5 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 0,36 %.

1Vakuudelliset ja vakuudettomat kulutusluotot eivät sisällä tili- ja korttiluottoja.
2 Vakuudettomiin kulutusluottoihin kuuluvat myös vakuusvajeelliset kulutusluotot.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Marraskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat   kotitalouksille2, kanta 127 636 127 850 128 002 2,7 1,53
    - niistä asuntolainat 95 672 95 819 96 025 2,3 1,02
Lainat yrityksille2, kanta  78 974 79 261 78 740 4,7 1,41
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 87 455 86 437 85 870 0,6 0,15
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 590 1 638 1 584   0,97

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.1.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta