Asuntolainakannan kasvuvauhti on hidastunut kesäkuun 2018 jälkeen, ja marraskuussa se oli 1,8 %. Kesäkuuhun verrattuna asuntolainakannan kasvuvauhti on hidastunut 0,3 prosenttiyksikköä. Asuntolainakannan kasvuvauhdin hidastumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti aiempiin vuosiin nähden suuremmat asuntolainojen lyhennykset. Viimeksi asuntolainakanta on kasvanut yhtä hitaasti huhtikuussa 2015.

Uusien asuntolainojen keskimääräiset takaisinmaksuajat ovat viime vuosina Suomessa pidentyneet. Tammi-marraskuussa 2018 nostettujen asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 19 v 11 kk, kun se vuonna 2017 oli 19 v 6 kk. Vuonna 2016 takaisinmaksuaika oli 19 v. Tyypillisin uusien asuntolainojen takaisinmaksuaika on 20–25 vuotta, johon sidotaan lähes 50 % kaikista asuntolainoista. Takaisinmaksuajaltaan pisimpien, yli 30 vuoden asuntolainoja myönnetään edelleen suhteellisen vähän, mutta niiden osuus on kasvanut.

Lainat

Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on 25 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,88 % ja laskennallinen marginaali 0,85 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli marraskuun 2018 lopussa 97,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,8 %. Kotitalouslainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 15,9 mrd. euroa ja muita lainoja 17,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin marraskuussa 2,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi lokakuusta ja oli 2,14 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli marraskuun lopussa 85,5 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 31,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli marraskuun lopussa 87,3 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 74,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat marraskuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli marraskuussa 0,25 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja  
  Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Marraskuu, 12 kk:n muutos¹, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 130 502 130 645 130 855 2,3 1,48
    - niistä asuntolainat 97 444 97 575 97 759 1,8 0,98
Lainat yrityksille2, kanta 84 015 84 669 85 496 8,5 1,37
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 91 547 90 875 91 172 6,2 0,12
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 497 1 749 1 613   0,88

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.1.2019 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.