Asuntolainoja nostettiin vilkkaasti vuoden alussa. Helmikuussa asuntolainoja nostettiin hieman enemmän kuin viitenä edellisvuotena vastaavaan aikaan. Tammikuun asuntolainanostojen määrää (1,3 mrd. euroa) saattoi puolestaan kasvattaa hiljaisempi joulukuu. Vuoden alun nostot olivat myös hieman suuremmat kuin viime vuonna. Tavallisesti aktiviteetti asuntolainamarkkinoilla on kasvanut kevään kuluessa ja rauhallisimpia aikoja ovat vuodenvaihde sekä loma-aika heinäkuussa. Kevään ja kesän aikana nähdään, säilyvätkö asuntolainojen nostot viime vuoden tasolla.

Helmikuussa nostettujen asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli ensimmäistä kertaa 20 vuotta kuluvan vuosikymmenen aikana. Asuntolainanostojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet vuodesta 2013, jolloin keskimääräinen takaisinmaksuaika oli hieman alle 18 vuotta. Selvästi suosituimpien eli takaisinmaksuajaltaan yli 24 ja alle 26 vuotta olevien asuntolainojen osuus uusista nostoista oli 45 % helmikuussa. Takaisinmaksuajaltaan yli 26 vuoden lainojen osuus kasvoi tammi-helmikuussa, vaikka se oli yhä pieni eli 3 %. Takaisinmaksuaikojen pidentyminen kasvattaa asuntolainoihin liittyviä riskejä.

Lainat

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,94 % ja laskennallinen marginaali 0,91 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli helmikuun 2018 lopussa 96,0 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,04 %. Kotitalouslainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 15,3 mrd. euroa ja muita lainoja 16,9 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin helmikuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi tammikuusta ja oli 2,05 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli helmikuun lopussa 80,0 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 28,9 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli helmikuun lopussa 87,3 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,13 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 66,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat helmikuussa 0,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 0,33 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Helmikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 128 131 128 021 128 101 2,6 1,51
    - niistä asuntolainat 96 129 95 921 95 997 2,1 1,01
Lainat yrityksille2, kanta  79 326 79 188 80 046 4,7 1,40
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 87 886 87 008 87 324 3,4 0,13
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 249 1 325 1 367   0,93

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa
Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.5.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta