Kotitaloussektoriin luettavilla elinkeinonharjoittajilla1 oli lainaa luottolaitoksilta 8,8 mrd. euroa huhtikuun 2018 lopussa, mikä on 7 % kaikista kotitalouslainoista. Suurin osa näistä lainoista, 4,8 mrd. euroa, on otettu ammatinharjoittamista varten. Näiden kanta on kuitenkin supistunut vuoden 2016 lopusta alkaen. Muista elinkeinonharjoittajien ottamista lainoista sen sijaan erityisesti asuntolainojen kasvu (5,9 %) oli muita kotitalouksia nopeampaa huhtikuussa, ja sen vuoksi elinkeinonharjoittajien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 0,9 prosentin vuosivauhtia.

Ammatinharjoittamiseen otetuista lainoista 84 % on otettu maa-, metsä- ja kalatalouteen. Seuraavaksi eniten lainoja on otettu rakentamisen (4 %) ja kuljetusalan (3 %) tarpeisiin. Runsaassa kolmanneksessa lainoista on pääasiallisena vakuutena asunto tai kiinteistö, mikä on hieman enemmän kuin yrityslainoissa (22 %).

Viime vuosien aikana maatilojen toimintamuodon muutokset osakeyhtiöiksi ovat lisääntyneet. Lisäksi vuoden 2018 alusta alkaen maatilan yhtiöittämisestä ei makseta enää varainsiirtoveroa. Muutokset toimintamuodoissa ovat osaltaan näkyneet tilastoissakin: yksityiseen maatalousyrittämiseen otettujen lainojen kannan vuosimuutos oli -1,6 % huhtikuussa 2018, kun yhtiömuotoisen maatalouden lainakanta kasvoi 7,6 % vuositahtia ja oli 1,0 mrd. euroa kuun lopussa.

Lainat

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,89 % ja laskennallinen marginaali 0,86 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli huhtikuun 2018 lopussa 96,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,0 %. Kotitalouslainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 15,4 mrd. euroa ja muita lainoja 16,8 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin huhtikuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi maaliskuusta ja oli 2,24 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 81,2 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 29,4 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun lopussa 85,3 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,13 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 65,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat huhtikuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 0,33 %.

1Elinkeinonharjoittajat ovat kotitalouksia, joiden suurin tulonlähde ovat tavaroiden ja palveluiden tuottamisesta saadut tulot. Jos toiminimi työllistää keskimäärin vähintään kaksi ihmistä, luetaan se kotitalouksien sijaan yrityssektoriin yritysmäisenä yhteisönä.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Huhtikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 128 101 128 425 128 528 2,4 1,50
    - niistä asuntolainat 95 998 96 237 96 307 2,0 1,00
Lainat yrityksille2, kanta  79 786 80 959 81 224 4,2 1,40
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 87 324 88 492 89 171 2,7 0,13
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 367 1 494 1 584   0,89

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.6.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.