Kotitalous- ja yrityslainoja neuvoteltiin uudelleen huhtikuussa 2020 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin1. Uudelleen neuvotteltujen sopimusten2 määrässä näkyvät useiden pankkien kotitalouksille ja yrityksille poikkeusoloissa tarjoamat lyhennysvapaajaksot3.

Huhtikuussa 2020 kotitalouslainoja4 neuvoteltiin uudelleen 6,2 mrd. euron edestä, mikä vastaa 4,6 prosentin osuutta huhtikuun lopun kotitalouslainakannasta. Asuntolainoja4 neuvoteltiin uudelleen 5,5 mrd. euron edestä, mikä vastaa 5,5 prosentin osuutta asuntolainakannasta5. Huhtikuussa myös opintolainoja, vapaa-ajanasuntolainoja ja kulutusluottoja neuvoteltiin uudelleen ennätyksellinen määrä.

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2020 asuntolainoja6 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 10,8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 100,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvu 2,8 %.

Huhtikuussa 2020 yrityslainoja (pl. asuntoyhteisöt) neuvoteltiin uudelleen 2,3 mrd. euron edestä, mikä vastaa 3,9 prosentin osuutta huhtikuun lopun yrityslainakannasta. Määrä oli ennätyksellinen kaikissa yrityslainojen kokoluokissa. Huhtikuussa yritykset (pl. asuntoyhteisöt) myös nostivat uusia lainoja runsaasti, 1,9 mrd. euron edestä.

Uudelleen neuvotelluista lainasopimuksista ja toimialoittaisesta yrityslainakannasta toteutettiin huhtikuun tilastojulkaisun yhteyteen uudet visualisoinnit suomalaisten lainat ja talletukset -dashboardiin.

 

RATI_1_6_20_fi.png


Lainat

Kotitalouslainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi hieman maaliskuusta ja oli 1,83 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 96,2 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 36,0 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun lopussa 98,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,09 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 86,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat huhtikuussa 0,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 0,11 %.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

 
  Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Huhtikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 135 011 135 115 135 165 3,1 1,43
    - niistä asuntolainat 100 541 100 694 100 878 2,8 0,88
Lainat yrityksille2, kanta  92 357 94 166 96 213 11,4 1,30
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 99 973 100 989 102 637   0,09
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 563 1 713 1 447   0,75

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.


Lisätietoja antavat

Anu Karhu, puh. 09 183 2228, sähköposti: anu.karhu(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.6.2020 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.


1 Tilastotietoja uudelleen neuvotelluista sopimuksista alettiin kerätä vuonna 2014.

2 Lainojen uudelleen neuvotteluilla tarkoitetaan sellaisia uusia lainasopimuksia, jotka syntyvät olemassa olevien lainojen uudelleen neuvottelujen tuloksena.

3 Alkuperäisen lainasopimuksen ehtoihin kuuluvat lyhennysvapaat eivät sisälly uudelleen neuvoteltujen sopimusten määrään.

4 Luottolaitosten kotitalouksille (pl. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) myöntämät lainat Suomeen.

5 Ks. artikkeli vuoden 2015 lyhennysvapaiden vaikutuksesta asuntolainakantaan. 6 Luottolaitosten kotitalouksille ja kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille myöntämät euromääräiset lainat euroalueelle.