Suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2021 uusia asuntolainoja poikkeuksellisen paljon, 2,1 mrd. euron edestä. Yhden kuukauden aikana asuntolainoja on nostettu enemmän viimeksi 13 vuotta sitten, kesäkuussa 2008. Uusia asuntolainanostoja on tehty selvästi aikaisempia vuosia enemmän koko alkuvuoden 2021, erityisesti kevätkuukausina. Tammi-toukokuussa 2021 uusia asuntolainoja nostettiin 21 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana, jolloin nostot olivat huhti-toukokuussa tavanomaista vähäisempiä koronapandemian vuoksi. Toukokuussa 2021 uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 9,2 %. Uusien omistusasuntolainojen keskikorko oli 0,69 % ja uusien sijoitusasuntolainojen 0,86 %.

Takaisinmaksuajaltaan pidempien (yli 29 vuotta) osuus kaikista uusista asuntolainoista on edelleen kasvanut: toukokuussa 2021 niiden osuus oli 12,9 %, kun vuosi sitten vastaavana aikana niiden osuus oli 9,1 %. Toukokuussa 2021 lähes kaikki uusista pidemmän takaisinmaksuajan asuntolainojen nostoista oli omistusasuntolainojen nostoja. Uusien omistusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 21 vuotta ja 10 kuukautta, ja vastaavasti uusien sijoitusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 18 vuotta ja 8 kuukautta.

Runsaiden nostomäärien ja pidentyneiden takaisinmaksuaikojen vuoksi asuntolainakannan vuosikasvu kiihtyi 4,1 prosenttiin toukokuussa 2021. Asuntolainakannan vuosikasvu on ollut viimeksi yhtä nopeaa 8 vuotta sitten, vuoden 2013 toukokuussa. Asuntolainojen kanta oli toukokuun 2021 lopussa 104,4 mrd. euroa. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 7,9 %.

2021M05_FI.png

Lainat

 Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli toukokuun 2021 lopussa kulutusluottoja 16,6 mrd. euroa ja muita lainoja 17,6 mrd. euroa. Suomalaiset yritykset nostivat uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) toukokuussa 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi hieman huhtikuusta ja oli 1,88 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli toukokuun lopussa 97,2 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 38,1 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun 2021 lopussa 106,6 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,04 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 96,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 3,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat toukokuussa 56 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 0,21 %.

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja

  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 137 522 137 947 138 534 4,1 1,32
    - niistä asuntolainat 103 640 103 973 104 399 4,1 0,80
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 135 8 191 8 255   0,93
Lainat yrityksille2, kanta  96 710 96 847 97 158 0,3 1,29
Kotitalouksien talletukset, kanta 104 825 106 233 106 631 6,9 0,04
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 2 073 1 925 2 078   0,71
    - niistä sijoitusasuntolainat 208 174 192   0,86

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.8.2021 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.