Uusia asuntolainoja nostettiin 1,3 mrd. euron edestä lokakuussa 2022, mikä oli noin kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Näin vähän asuntolainanostoja on tehty lokakuussa viimeksi vuonna 2004. Uusista nostoista omistusasuntolainojen osuus oli 92,8 % ja sijoitusasuntolainojen 7,2 %. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi selvästi ja oli 3,09 % lokakuussa 2022. Uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko (3,34 %) oli korkeampi kuin omistusasuntolainojen (3,07 %).

Asuntolainakannan (107,7 mrd. euroa) sovittu vuosikorko kuvaa kotitalouksien maksamia korkomenoja kaikista asuntolainoista. Lokakuussa vuosikorko kasvoi ja oli 1,55 %. Edellisen kerran asuntolainakannan sovittu vuosikorko oli tätä korkeampi helmikuussa 2013. Asuntolainakannan korko seuraa viipeellä uusien nostojen korkoa, kun lainakannan korot päivittyvät asuntolainojen korontarkistuksen yhteydessä. Myös kotitalouksien hankkimat korkosuojaukset hidastavat osaltaan asuntolainakannan koron nousua.

Pandemiasta, energiakriisistä ja koronnoususta huolimatta asuntolainojen aiheuttamat ongelmat pankeille ovat pysyneet pieninä. Hoitamaton asuntolainakanta oli lokakuun lopussa 1,4 % suhteessa koko asuntolainakantaan. Suhteessa asuntolainakantaan hoitamattomien sijoitusasuntolainojen määrä oli pienempi (0,9 %) kuin omistusasuntolainojen (1,4 %).

 

2022M10_FI (1).png

 

Lainat

Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[1] lokakuussa 3,0 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 640 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi syyskuusta ja oli 3,02 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli lokakuun lopussa 106,7 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 42,0 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun 2022 lopussa 112,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,08 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 103,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat lokakuussa 470 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 1,44 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Lokakuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 143 246 142 969 142 875 1,5 2,10
    - niistä asuntolainat 107 916 107 671 107 663 1,3 1,55
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 804 8 810 8 791   1,64
Lainat yrityksille2, kanta  105 752 106 001 106 653 10,9 1,99
Kotitalouksien talletukset, kanta 113 118 113 558 112 789 2,3 0,08
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 474 1 582 1 265   3,09
    - niistä sijoitusasuntolainat 127 127 91   3,34

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 3.1.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Pl. tili- ja korttiluotot.