Uusien asuntolainojen keskikorko oli 0,87 % maaliskuussa 2022. Keskikorko on noussut selvästi (0,15 prosenttiyksikköä) viimeisten kuuden kuukauden aikana. Viimeksi keskikorko oli korkeampi marraskuussa 2018. Sekä omistus- että sijoitusasuntolainojen korko on noussut. Uusien omistusasuntolainojen keskikorko oli 0,85 % maaliskuussa 2022.  Samaan aikaan uusien sijoitusasuntolainojen korko oli korkeampi, 1,05 %.

Maaliskuun 2022 aikana asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, oli vielä negatiivinen, mutta huhtikuussa 2022 se oli pitkästä aikaa positiivinen.  Viimeaikaiseen uusien asuntolainojen keskikoron[1] nousuun arvioidaan vaikuttaneen lisääntynyt korkosuojausten hankinta. Korkosuojauksella kotitalous voi varautua tuleviin koron muutoksiin. Viimeisen puolen vuoden aikana uusien asuntolainojen korot ovat nousseet lähes kaikissa takaisinmaksuaikaluokissa. Pääsääntöisesti pidempien asuntolainojen korot ovat nousseet hieman enemmän.

Maaliskuussa 2022 uusia asuntolainoja nostettiin 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana, mutta 12 % enemmän kuin kaksi vuotta sitten juuri pandemian alkaessa. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 160 milj. euroa. Maaliskuun 2022 lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli asuntolainoja yhteensä 107,3 mrd. euroa, mistä sijoitusasuntolainoja oli 8,8 mrd. euroa. Sijoitusasuntolainakannan vuosikasvuvauhti (7,8 %) oli nopeampaa kuin omistusasuntolainakannan (3,2 %).

 

2022M03_fi.png

 

Lainat

Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli maaliskuun 2022 lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[2] maaliskuussa 3,0 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 530 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski helmikuusta ja oli 1,4 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli maaliskuun lopussa 100,0 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 40,2 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli maaliskuun 2022 lopussa 110,6 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 101,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat maaliskuussa 63 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli maaliskuussa 0,41 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Maaliskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 023 142 098 142 308 3,7 1,30
    - niistä asuntolainat 107 051 107 134 107 279 3,6 0,80
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 686 8 732 8 762   0,92
Lainat yrityksille2, kanta  98 959 99 417 100 000 3,9 1,20
Kotitalouksien talletukset, kanta 109 409 110 238 110 603 5,5 0,03
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 419 1 668 1 909   0,87
    - niistä sijoitusasuntolainat 148 166 156   1,05

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.5.2022 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Keskikorkoon vaikuttavat korkosuojausten kustannukset. Korkosuojattuja lainoja ei pysty erittelemään pankkitilastoista.

[2] Pl. tili- ja korttiluotot.