Uusia yrityslainoja[1] nostettiin poikkeuksellisen paljon joulukuussa 2021 (6,5 mrd. euroa). Näin paljon yrityslainanostoja ei ole tilastoitu aiemmin yhden kuukauden aikana. Uusien lainanostojen keskikorko laski marraskuusta selvästi ja oli o,75 % joulukuussa. Joulukuussa suuria eli yli miljoonan euron lainoja nostettiin 5,9 mrd. euron edestä, mikä on 91 % kaikista yrityslainanostoista. Uusien suurien lainojen keskikorko oli 0,59 % joulukuussa. Uudet lainanostot koskivat pääasiassa energia- ja teollisuustoimialoja.

Suomessa toimivien pankkien yrityksille[2] myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 59,8 mrd. euroa joulukuun 2021 lopussa. Lainakanta oli joulukuussa noin puolitoista miljardia euroa suurempi kuin koronapandemian alussa eli vuoden 2020 maaliskuussa, mutta pienempi kuin esimerkiksi toukokuussa 2020, jolloin yrityslainakanta oli 60,8 mrd. euroa. Lainakanta kasvoi pandemian alussa nopeasti, mutta alkoi supistua 2020 kesäkuusta alkaen. Joulukuussa 2021 yrityslainakanta kasvoi selvästi marraskuuhun verrattuna (2,2 mrd. euroa) ja samalla lainakannan vuosimuutoksesta tuli positiivinen. Yrityslainakanta kasvoi 1,4 prosentin vuosivauhtia joulukuussa 2021.

Samaan aikaan kun yritysten lainanostot olivat mittavat, yritysten talletuksien kanta kasvoi, marraskuusta 3,8 mrd. euroa. Suomalaisten yritysten talletuskanta oli 50,3 mrd. euroa joulukuun 2021 lopussa, josta yön yli -talletuksia oli 49,1 mrd. euroa. Talletusten keskikorko oli −0,09 % joulukuussa 2021.

2021M12_fi.png

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat joulukuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 100 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 9,9 %. Asuntolainojen kanta oli joulukuun 2021 lopussa 107,0 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,1 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 8,1 %.  Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 16,8 mrd. euroa ja muita lainoja 17,9 mrd. euroa.

Asuntoyhteisöt nostivat uusia lainoja joulukuussa 680 milj. euron edestä. Uusien nostettujen asuntoyhteisölainojen keskikorko laski marraskuusta ja oli 1,26 % joulukuussa. Asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli joulukuun lopussa 39,5 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun 2021 lopussa 109 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 100,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat joulukuussa 53 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 0,26 %.

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja

  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 052 141 390 141 719 4,0 1,30
    - niistä asuntolainat 106 329 106 688 106 997 4,1 0,78
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 528 8 574 8 641   0,91
Lainat yrityksille2, kanta  96 439 97 044 99 337 3,2 1,21
Kotitalouksien talletukset, kanta 110 163 109 093 109 006 5,6 0,03
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 884 1 931 1 807   0,77
    - niistä sijoitusasuntolainat 175 180 179   0,94

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.2.2022 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Pl. asuntoyhteisöt.

[2] Pl. asuntoyhteisöt.