Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki

KALLAVESI -SEMINAARI 2009
”Miten Pohjois-Savosta maailmalle”
30.3.2009 Kuopio. Puhereferaatti.

Rahoitusjärjestelmän rakenteet uusiksi

”Talouden taantumasta selvitään aikanaan. Paluuta muutaman vuoden takaisiin voimakkaan talouskasvun oloihin ei kuitenkaan tule haikailla, sillä ne perustuivat maailmantalouden huimaan talouskasvuun ja rahoitukselliseen epätasapainoon eri kansantalouksien välillä sekä näiden ja monien talouden toimijoiden suureen velkaantumiseen”, toteaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen. Hänen mukaansa vaikeiden aikojen jälkeen on sopeuduttava uuteen aikaan, erityisesti finanssisektorilla.

"Finanssikriisin hoidossa on tasapainoiltava välittömästi tehtävien massiivisten toimien ja pitkällä aikavälillä tarvittavien varojen riittävyyden kanssa. Keskuspankkien ja hallitusten on rohkeasti vietävä toimiaan eteenpäin, etteivät finanssimarkkinoiden häiriöt iske täydellä voimalla reaalitalouteen. Samalla pitää valvonnan ja sääntelyn esille tulleet puutteet korjata", sanoo Hakkarainen.

”Rahoitusjärjestelmän toiminnassa siirrytään uuteen vaiheeseen ja finanssikriisin taustalla olleet ylilyönnit poistuvat. Voimakkaassa talouskehityksessä oli rahoitustoiminnan laajentumiselle otollinen kasvualusta. Finanssitoimiala kasvoikin muita toimialoja ja yleistä taloutta nopeammin. Markkinoille tuli ylikapasiteettia ja finanssihuumassa riskinotto sekä tuotonsaanti olivat helppoja." Nyt suunta on Hakkaraisen mukaan päinvastainen.

Hakkaraisen mukaan rahalaitoksia fuusioituu, niiden omistuksia järjestellään ja jopa kansallistetaan. Samalla rahalaitosten liiketoimintamallit siirtyvät kohti perinteisempää pankkitoimintaa. Arvopaperistaminen ja johdannaisten käyttö säilyvät, mutta rajoitetummin kuin aiempina vuosina.

"Julkisen vallan vaikutus lisääntyy pankkitoiminnassa eri puolilla maailmaa. Ääritilanteissa se on ollut väistämätöntä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Vaarana voi olla kilpailun vääristyminen ja jopa tehottomuus. Kansainvälisesti talouspolitiikassa onkin suuri koordinaation tarve, jotteivät kansalliset pelastusohjelmat pirsto jo yhdentyneitä rahoitusmarkkinoita ja protektionismi leviä”, sanoo Hakkarainen.

"Todellinen uhkakuva, etenkin Suomen kaltaisille pienille ja avoimille talouksille, olisikin kansallisten rahoitusmarkkinoiden paluu. Ellei markkinoiden toimintakykyä pystytä kansainvälisin toimin palauttamaan, maat joutuvat tekemään oman asemansa turvaamiseksi kansallisia toimia, jotka vaikeuttavat kansainvälisten markkinoiden tilaa entisestään. Mikäli näin käy, on myös Suomessa reagoitava."

Sääntely ja valvonta rahoitusmarkkinoilla Hakkaraisen mukaan lisääntyvät. ”Jo tämän viikon torstain G20-maiden kokouksessa rahoitustoiminnan kansainvälisestä sääntelystä pyritään löytämään yhteisymmärrys. Kokouksen asialista on pitkä sisältäen myös talouden elvytystoimia ja kansainvälisten erityisrahoituslaitosten vahvistamista. Vaikka jo nyt on epäilyksiä kokouksen aikaansaannoksista, on syytä olla tyytyväinen, jos julkisen vallan elvytystoimille löydetään yhteinen näkemys eri maiden välillä ja jos protektionismin ilmeinen uhka maailmankaupalle pystytään yhteisillä päätöksillä välttämään."

Lisätietoa: Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen puh. 010 831 2002.