”Tarkinkaan sääntely ei takaa luottamusta”

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen puhui Svenska Handelshögskolanin Hankenpäivässä Helsingissä rahoitusmarkkinoiden sääntelystä rahoituskriisin jälkeen. Hakkarainen pitää selvänä, että sääntelyyn on tulossa suuria muutoksia. Sääntely ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. ”Viime kädessä se, kuinka hyvin yritykset ja markkinat toimivat, riippuu yksittäisten toimijoiden käyttäytymisestä, ei vain laeista ja viranomaisista.”