​Pentti Hakkarainen, johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki

Puhe Talouselämä-lehden Mihin pankkeja tarvitaan? -tapahtumassa Helsingissä 16.4.2013

 

Mihin pankkeja tarvitaan tulevaisuudessa?

Pentti Hakkarainen toi ”Mihin pankkeja tarvitaan tulevaisuudessa?” -otsikon alla pitämässään puheessa esiin lisääntyvän sääntelyn väistämättömyyden: ”Viime vuodet ovat osoittaneet, että kansallisilla viranomaisilla olisi tärkeää olla riittävät välineet puuttua rahoitusmarkkinoiden ja pankkien toimintaan epäterveiden kehityskulkujen välttämiseksi jo niiden alkuvaiheessa.”

Finanssikriiseistä on opittu, että on vahvistettava viranomaisten käytettävissä olevia välineitä koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavien riskien – järjestelmäriskien – ehkäisemiseksi ennalta. Tästä vallitsee kansainvälisesti laaja yhteisymmärrys ja useat maat ovat tässä jo edenneetkin.

Suomen Pankki pitää välttämättömänä, että makrovakausvälineet kuten lainakatto ja järjestelmäriskipuskuri saadaan viranomaisille käytettäviksi työkalupakkiin. Valmiudet tulee luoda jo nyt ennen kuin on huonompi aika.

Hakkarainen totesi puheessaan seuraavasti: ”Vaikka Suomessa makrovakausvälineiden käytölle ei juuri nyt olisi välttämätöntä tarvetta ja finanssisektorikin on hyvässä kunnossa, valmiudet on perusteltua luoda ajoissa. Historia on opettanut, että sellaiset vahingolliset kehityskulut, joihin näillä voidaan puuttua, lähtevät liikkeelle suotuisissa oloissa ja menevät usein liiallisuuksiin huomaamatta. Näissä tilanteissa puuttuminen on poliittisesti hankalaa ja epäsuosittua. Siksi viranomaisvaltuudet ja -toimet ovat pahemman tilanteen estämiseksi sopivat. Epäsuotuisalle kehitykselle luo pohjaa se, että vallitseva matala korkotaso on omiaan rohkaisemaan ylisuureenkin lainanottoon.” Asialla on myös kansainvälinen ulottuvuutensa: pankkien toimiessa yli valtioiden rajojen on tärkeää välttää tilannetta, jossa Suomessa viranomaisvaltuudet poikkeavat muiden maiden, ja erityisesti muiden Pohjoismaiden valtuuksista.

Puheessaan Pentti Hakkarainen käsitteli myös pankkien kolhiintuneen yrityskuvan vaikutuksia, uuden sääntelyn merkitystä lainahinnoittelussa sekä yhteiskunnan asettamia odotuksia pankeille. Lisäksi tuotiin esiin, miten pankit voivat vahvistaa yrityskuvaansa kantaakseen sitä poikkeuksellista vastuuta, joka niillä on yhteiskunnassa.

Puhe (PDF)

Puheen kalvot (PDF)