Suomen talous on kasvanut poikkeuksellisen nopeasti jo vuoden verran. Tuotannon taso on kuitenkin yhä selvästi taantumaa edeltänyttä pienempi, eikä ero umpeudu ennen vuotta 2012. Työllisyys on kohentunut hitaasti, eikä työttömyysaste ole enää laskenut viimeisen puolen vuoden aikana. "Viimeaikaiset suuret tuotannon kasvuluvut ovat vaarassa peittää alleen sen, että maamme talouden tila on edelleen taantumaa edeltävää aikaa heikompi", totesi pääjohtaja Erkki Liikanen Euro & talous -lehden tiedotustilaisuudessa.

Tuotannon voimakas elpyminen lähti käyntiin vuosi sitten, kun Suomen vienti alkoi nopeasti lisääntyä ja kotimainen kysyntä vauhdittui yksityisen kulutuksen ja asuntoinvestointien vetämänä. Talouden kasvuvauhdin hidastumisesta alkuvuoden aikana on merkkejä niin Suomessa kuin kansainvälisessä taloudessakin.

Suomen Pankin uuden kokonaistaloudellisen ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa kuluvana vuonna lähes 4 prosenttia. Kasvulukua suurentaa viime vuoden poikkeuksellisen voimakkaasta tuotannon kasvusta aiheutuva suuri kasvuperintö. Suomen talouden kasvuvauhti hidastuu vuosina 2012–2013 noin 2 ½ prosenttiin. Työllisyys on taantuman jälkeen kohentunut hitaasti. Työllisiä ennustetaan olevan vielä vuonna 2013 selvästi vähemmän kuin ennen taantumaa.

Suomen kuluttajahintojen nousu on nopeutunut vuoden 2010 loppupuolelta lähtien huomattavasti. Energian ja ruoan hinnat ovat nousseet voimakkaasti, ja myös palveluiden hintojen nousu on nopeutunut alkuvuoden aikana. Raaka-aineiden hintojen nousun lisäksi myös välillisten verojen korotukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota. Tänä vuonna inflaatio nopeutuu noin 3 ½ prosenttiin. Vuosina 2012–2013 kuluttajahintojen nousuvauhdin ennustetaan kuitenkin hidastuvan 2 prosentin tuntumaan. ”Mikäli inflaation väliaikainen kiihtyminen johtaa palkkojen ja hintojen nousukierteeseen, heikentäisi se Suomen vientikehitystä, tuotannon kasvua ja työllisyyttä”, pääjohtaja Liikanen tähdensi.
 
Suomen julkisen talouden alijäämä supistuu kuluvana vuonna talouskasvun ja jo toteutettujen veronkorotusten ansiosta, mutta julkinen talous pysyy alijäämäisenä koko ennustejakson ajan. Valtion ja kuntien talouteen on muodostunut mittava rakenteellinen alijäämä. Ilman uusia finanssipolitiikan toimia valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä on lähes 4 % vielä vuonna 2013. Ennustejaksolla valtion velka kasvaa ja vuoden 2013 lopulla velkaa on 100 mrd. euroa, eli 48 % suhteessa BKT:hen.
 
Julkisen talouden haasteet ovat mittavat. Väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä talouskehityksessä jo lähivuosina, ja samalla julkisen talouden tila on heikentynyt voimakkaasti taantuman ja sen jälkiseurausten myötä. "Jos julkisen talouden tasapainottamiseen ja sen pitkän aikavälin kestävyyttä parantaviin rakenneuudistuksiin ei ryhdytä ripeästi, otetaan suuri riski ja siirretään vastuu tuleville sukupolville", painotti pääjohtaja Liikanen.

 

Euro & talous 3/2011

Tiivistelmä

Pääjohtajan puheeseen liittyvä kalvosarja (PDF)

Pääjohtajan puheeseen liittyvä kalvosarja (PPT)