Suomen Pankki ja Tilastokeskus allekirjoittivat tänään 26.6.2013 sopimuksen maksutasetilastoinnin siirtämisestä Suomen Pankista Tilastokeskukseen. Maksutasetilastoinnin päävastuu ja siihen liittyvät työtehtävät siirtyvät Tilastokeskukselle vuoden 2014 alusta lähtien. Siirto selventää Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen välistä tehtävänjakoa ja mahdollistaa maksutasetilaston nykyistä tiiviimmän liittämisen kansantalouden tilinpitoon. Tilastoinnin tehtävien keskittäminen Tilastokeskukseen on yksi valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeista.

Tilastokeskus vastaa jatkossa maksutasetilaston tietojen keräämisestä, käsittelystä ja julkaisemisesta. Suomen Pankki kerää edelleen rahalaitoksia, sijoitusrahastoja sekä arvopaperisijoituksia koskevat tiedot maksutasetilastoa varten.

Maksutasetilaston käyttäjille tiedotetaan siirrosta aiheutuvista muutoksista erikseen. Maksutasetilaston ja kansantalouden tilinpidon uudistetut tiedot julkaistaan vuoden 2014 puolivälistä lähtien, minkä jälkeen maksutasetiedot ovat ensisijaisesti saatavissa Tilastokeskuksen verkkopalvelusta.


Lisätietoja antavat:

Leena Storgårds, tilastojohtaja, Tilastokeskus, puh. 09 1734 2257
Laura Vajanne, tilastopäällikkö, Suomen Pankki, puh. 010 831 2204.