UUDEN 20 EURON SETELIN JULKISTAMISAJANKOHTA JA EUROJÄRJESTELMÄN TOIMET SETELINKÄSITTELYLAITTEIDEN VALMISTAJIEN JA TOIMITTAJIEN TUKEMISEKSI
 
  • Eurojärjestelmä julkistaa uuden 20 euron setelin ulkoasun 24.2.2015. Setelissä on paranneltuja turvatekijöitä.
  • Eurojärjestelmä tukee laitevalmistajia ja  toimittajia setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden tarkastamisessa käytettävien laitteiden päivittämisessä.
Kolmantena uuden sarjan eurosetelinä otetaan käyttöön 20 euron seteli. Uudet 5 ja 10 euron setelit ovat jo käytössä. Eurojärjestelmä – eli EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit – julkistaa uuden 20 euron setelin ulkoasun ja käyttöönottopäivän 24.2.2015. Uusi setelisarja otetaan käyttöön, jotta eurosetelit ovat entisiäkin turvallisempia ja vaikeampia väärentää.

Eurojärjestelmä auttaa setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden tarkastamisessa käytettävien laitteiden valmistajia, toimittajia ja omistajia monin tavoin.
 
  • Laitteita on mahdollista testata uusilla seteleillä euroalueen kansallisissa keskuspankeissa hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa, jotta laitteet saadaan päivitetyksi. Kun uuden 20 euron setelin ulkoasu on julkistettu, seteleitä annetaan testikäyttöön myös keskuspankkien ulkopuolelle.
  • Uuden 20 euron setelin käyttöönoton valmisteluvaiheessa järjestetään lukuisia tapahtumia, ensimmäisenä niistä eurojärjestelmän seminaari sidosorganisaatioille Italian keskuspankin tiloissa Roomassa 6.2.2015.
  • Laitevalmistajat saavat käyttöönsä monenlaista viestintämateriaalia, joka on avuksi uusien setelien käytötönottoon valmistautumisessa. 

EKP:n johtokunnan jäsen Yves Mersch totesi, että EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit tekevät jälleen mielellään yhteistyötä setelinkäsittelylaitteiden valmistajien, toimittajien, käyttäjien ja omistajien kanssa, jotta nämä saavat laitteet päivitetyksi ennen uusien setelien käyttöönottoa.

Lisätietoja
osastopäällikkö Päivi Heikkinen, puh. 010 831 3473
järjestelmäasiantuntija Tanja Raita, puh. 010 831 3448
tiedottaja Iina Lario, puh. 010 831 2689

 

 

Euroopan keskuspankki
Viestinnän ja kielipalveluiden pääosasto, Mediasuhteet (Directorate General Communications & Language Services, Global Media Relations Division)
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksa
Puhelin: +49 69 1344 7455, Sähköposti: media@ecb.europa.eu
Internet: www.ecb.europa.eu
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan