Sääntöpäivitys 1.1.2017

Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt on päivitetty ja ne sisältävät nyt EKP:n päivitykset yleisasiakirjasuuntaviivoihin (EKP/2016/31), rahapolitiikan toimeenpanossa sovellettavia markkina-arvon aliarvostuksia koskeviin suuntaviivoihin (EKP/2016/32) sekä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuihin suuntaviivoihin (EKP/2016/33).

Luottolaitosten liikkeeseen laskemat lakisääteisesti huonommassa etuoikeusasemassa olevat vakuudettomat velkainstrumentit kelpaavat eurojärjestelmän vakuudeksi 1.1.2017 alkaen. Samalla näiden velkainstrumenttien vakuuskäyttöä rajoitetaan liikkeeseenlaskijakohtaisesti 2,5 prosenttiin (aikaisemmin 5 %) suhteessa vastapuolen kaikkien vakuuksien arvoon.

Negatiivisia kassavirtoja sisältävät korkorakenteet ovat sallittuja jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien osalta 1.1.2017 alkaen.

Ei-jälkimarkkinakelpoisten lainasaamisten osalta vastapuolten on huolehdittava velallisen kuittausmahdollisuuden poistamisesta silloin, kun velkakirja on laadittu tavallisena velkakirjana. Tämä muutos tulee voimaan 1.1.2018.

Luottoluokittajien edellytetään 1.7.2017 alkaen julkistavan liikkeeseenlasku- ja seurantaraportteja eurojärjestelmän vakuuskehikossa hyväksytyille vakuuskelpoisille katetuille velkakirjoille.

Näiden muutosten lisäksi myös mm. aliarvostustaulukoita on päivitetty.

Ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille