Euroopan keskuspankin tiedote 2.10.2020

  • Digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevä asiantuntijaryhmä on julkaissut raporttinsa.
  • Eurojärjestelmä valmistautuu mahdolliseen digitaalisen euron käyttöönottoon.
  • Aiheesta järjestetään julkinen kuuleminen, ja kokeiluvaihe käynnistetään pian.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevän asiantuntijaryhmän raportin, jossa tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön digitaalinen euro. EKP:n neuvosto hyväksyi raportin 23.9.2020.

Digitaalinen euro olisi kuin setelien sähköinen muoto, jolla ihmiset ja yritykset voisivat suorittaa maksuja nopeasti, helposti ja turvallisesti. Sitä käytettäisiin käteisen rinnalla. Eurojärjestelmä aikoo joka tapauksessa jatkaa käteisrahan liikkeeseenlaskua.

”Euro kuuluu eurooppalaisille, ja meidän tehtävämme on pitää siitä huolta”, sanoo EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. ”Eurooppalaiset maksavat, säästävät ja sijoittavat nykyisin yhä enemmän digitaalisesti. Me varmistamme, että rahaan voi luottaa. Euron pitää toimia myös digitaalisella aikakaudella. Meillä täytyy tarvittaessa olla valmiudet ottaa käyttöön digitaalinen euro.”

Joukko asiantuntijoita EKP:stä ja 19:stä euroalueen kansallisesta keskuspankista on tutkinut mahdollisia kehityskulkuja, jotka voisivat edellyttää digitaalisen euron käyttöönottoa. Ryhmä piti mahdollisina esimerkiksi seuraavanlaisia skenaarioita: sähköisen maksamisen suuri suosio euroalueella edellyttää riskittömän digitaalisen maksuvälineen luomista, käteismaksaminen vähenee euroalueella merkittävästi, yksityisen sektorin maailmanlaajuisesti käyttöön ottamat digitaaliset maksuvälineet aiheuttavat sääntelyongelmia ja uhkaavat rahoitusvakautta ja kuluttajansuojaa, tai keskuspankkien liikkeeseen laskemia digitaalisia rahoja alkaa olla yleisesti käytössä euroalueen ulkopuolella.

”Tekninen kehitys ja uudet keksinnöt muuttavat kulutustottumuksia, työskentelytapoja ja kanssakäymistä”, sanoo asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta. ”Digitaalisen euron käyttöönotto palvelisi Euroopan innovaatiotavoitteita. Se myös tukisi Euroopan rahoitustalouden riippumattomuutta ja euron kansainvälistä asemaa.”

Euro pysyisi digitaalisenakin kaikkien käytössä yleisesti hyväksyttynä, helppona, riskittömänä ja luotettavana maksuvälineenä. Digitaalisuus on haaste, mutta oikeanlaisilla strategioilla ja hyvällä suunnittelulla eurojärjestelmä pystyy vastaamaan siihen.

EKP:n neuvosto ei ole vielä tehnyt päätöksiä digitaalisen euron käyttöönotosta.

Ensin kuullaan kansalaisten, tutkijoiden, rahoitussektorin toimijoiden ja viranomaisten näkemyksiä ja kartoitetaan näiden tarpeita, toiveita ja mahdollisia huolia digieuron käyttöönoton suhteen. Julkinen kuuleminen alkaa 12.10.2020, ja sen aikana käynnistetään myös ensimmäisiä kokeiluja, vaikka päätöksiä käyttöönotosta ei vielä ole tehty.

Huom.

Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksa
Puhelinnumero: +49 69 1344 7455, sähköposti: media@ecb.europa.eu 
internet: www.ecb.europa.eu 
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.