EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset), huhtikuu 2020