EKP:n lehdistötiedote 2.4.2020

  • Koronaviruspandemian vuoksi kaikki tapahtumat järjestetään myöhemmin.
  • Arviointi odotetaan nyt saatavan päätökseen vuoden 2021 puolivälissä.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt pidentää rahapolitiikan strategiansa uudelleenarviointiin varattua aikaa. EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelimet ja henkilöstö keskittävät tällä hetkellä kaikki voimansa koronaviruspandemiasta aiheutuvien haasteiden ratkaisemiseen. Siksi uudelleenarvioinnin viimeistely on siirretty vuoden 2020 lopusta vuoden 2021 puoliväliin.

Euroopan unionissa on terveydellisistä syistä suljettu julkisia tiloja, ja useissa euroalueen maissa on voimassa kokoontumiskielto, joten myös EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien järjestämät kuuntelutilaisuudet siirtyvät vuoden 2020 alkupuolelta sen jälkipuoliskolle. Sintrassa järjestettävän EKP:n vuotuisen keskuspankkifoorumin ajankohta on siirretty marraskuulle, eli se on tarkoitus järjestää 10.–12.11.2020.

EKP toivoo yhä euroalueen kansalaisilta kommentteja rahapolitiikkansa strategiasta. Niitä voi nyt esittää verkossa elokuun 2020 loppuun saakka kaikilla euroalueen kielillä.

Lisätietoa