• Euroalueen kansalaisia pyydetään esittämään ideoitaan ja kommenttejaan verkossa.
  • EKP järjestää kuuntelutilaisuuden kansalaisjärjestöille Brysselissä 26.3.2020.
  • Kuuntelutilaisuuksia järjestetään myös eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa.

Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 19 kansallista keskuspankkia, jotka yhdessä muodostavat eurojärjestelmän, kutsuvat kansalaisia osallistumaan rahapolitiikan strategian uudelleenarviointiin. Kansalaisia pyydetään esittämään ajatuksiaan ja näkemyksiään EKP:n rahapolitiikasta ja sen harjoittamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asettamissa rajoissa. EKP kertoo arviointiprosessista erityisillä teemasivuilla ja kerää niillä olevalla vastauslomakkeella ehdotuksia ja kommentteja euroalueen kielillä.

EKP:n strategian uudelleenarviointi käynnistettiin 23.1.2020. Tavoitteena on saada ideoita ja kommentteja mahdollisimman laajalta joukolta kansalaisia ja muodostaa selkeämpi käsitys siitä, miten esimerkiksi rahoitusvakaus, työllisyys ja ympäristön kestävyys ovat yhteydessä EKP:n tehtäviin.

Ensimmäinen kansalaisjärjestöille suunnattu kuuntelutilaisuus järjestetään Brysselissä 26.3.2020, ja siellä johtaa puhetta EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde.

”EKP haluaa kuunnella yleisön mielipiteitä, odotuksia ja huolia avoimin mielin.”
EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

Tilaisuuteen on kutsuttu erilaisten alue- ja kuluttajajärjestöjen sekä työmarkkinaosapuolten edustajia, joiden toivotaan käyttävän hyväkseen tilaisuuden kertoa EKP:lle näkemyksiään sen politiikasta. Myöhemmin kansalliset keskuspankit järjestävät tilaisuuksia euroalueen kaikissa 19 maassa.

Lisäksi kuullaan tiedeyhteisön ja rahoitusmarkkinoiden edustajia. Ensimmäinen tutkijakonferenssi ECB and its Watchers järjestetään Frankfurt am Mainissa 24.3.2020, ja EKP on myös jatkuvasti yhteydessä Euroopan parlamenttiin.

Lisätietoja