Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) arvioi Suomen rahoitusjärjestelmää ja rahoitusvakaudesta vastaavien viranomaisten toimintaa nk. FSAP-arviossaan (Financial Sector Assessment Program) vuoden 2022 aikana. IMF tekee FSAP-arvion säännöllisesti maille, joiden rahoitusjärjestelmän se on määritellyt ns. systeemisesti merkittäväksi. IMF:n edustajat tapaavat vierailullaan Suomessa rahoitusvakaudesta vastaavia viranomaisia ja markkinaosapuolien, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, edustajia.

IMF julkaisee arvionsa Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta, mahdollisista riskeistä, sääntelypuutteista sekä suosituksensa riskien ja puutteiden vähentämiseksi alkuvuoden 2023 aikana. Edellisen kerran IMF teki vastaavan arvion Suomelle vuonna 2016.

Lisätietoja antaa vanhempi ekonomisti Tuulia Asplund, puh. 09 183 2324.