Suomalaisten pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo on laskenut nopealla vauhdilla vuoden 2022 aikana. Syyskuussa 2022 osakkeiden markkina-arvo oli 265 mrd. euroa, mikä on 21 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Alle puolet suomalaisten yritysten pörssinoteeratuista osakkeista on kotimaisten omistajien hallussa. Kotimaisten omistajien osuus on hieman pienentynyt viimeisten vuosien aikana ja oli 46 % syyskuun 2022 lopussa. Kotimaisten osakeomistusten arvo oli yhteensä 121,5 mrd. euroa. Kotimaisista toimijoista kotitaloudet ovat suurin suomalaisten osakkeiden omistaja 14 prosentin osuudella. Seuraavaksi suurimmat omistukset ovat valtiolla (11 %) ja työeläkelaitoksilla (6 %). Suurimmat ulkomaiset omistukset[1] olivat Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

 

2022Q3_fi.png

 

Korkojen noustua jälkimarkkinoilla olevien joukkovelkakirjalainojen arvo on laskenut

Syyskuun 2022 lopussa suomalaisten liikkeeseen laskemien velkapapereiden markkina-arvo oli 351 mrd. euroa, mikä on 7 % vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Syyskuussa joukkovelkakirjalainojen osuus velkapapereista oli 291 mrd. euroa ja loput velkapapereista olivat alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään yhden vuoden mittaisia. Korkojen noustua joukkovelkakirjalainojen arvo on laskenut jälkimarkkinoilla. Tammi-syyskuussa 2022 joukkovelkakirjalainakannan markkina-arvo laski 38 mrd. euroa. Syyskuun 2022 lopussa joukkovelkakirjalainakannan nimellisarvo oli 321 mrd. euroa eli 30 mrd. euroa enemmän kuin markkina-arvo vastaavana aikana.

Tammi-syyskuussa 2022 uusia joukkovelkakirjalainoja laskettiin liikkeeseen 7,9 mrd. euroa enemmän kuin tehtiin kuoletuksia, mikä on osaltaan kasvattanut kantaa.

 

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2022Q3
  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 197 645  -7 237 42 459 -2 025 33 117 -1 261
  (-960)   (-83)   (1 158)  
- kotimaisiin osakkeisiin 121 468 -5 176 37 566 -1 842 15 633 -807
  (270)   (-136)   (229)  
             
Velkakirjat 224 839 -6 010 1 126 -15 25 838 -567
  (-1 644)   (-72)   (-675)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 103 723 -3 410 577 -14 3 436 -114
  (-1 716)   (-39)   (0)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 104 036 -2 134 29 238 -695 4 915 -100
  (-823)   (165)   (-2)  
             
Ulkomaiset rahastot 179 474 1 489 5 039 -126 125 148 2 247
  (-2 290 )   (110)   (-2 813)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 187 560 132 104 494 18 6 916 5
  (-1 143)   (450)   (-1 317)  
Muut talletukset 13 421 8 9 064 2 -* -*
  (1 093)   (52)   -*  

*luottamuksellinen tieto

 

Lisätietoja antaa

 

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

 

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 9.2.2023 klo 10.

 

[1] Kesäkuun 2022 lopun tieto.