Suomessa joukkorahoitus- ja vertaislainamarkkinat ovat vielä suhteellisen pienet, mutta ne ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti. Yhä useampaan hankkeeseen haetaan rahoitusta joukkorahoituksen kautta, ja projektien määrät palvelualustoilla ovat lisääntyneet.

Joukkorahoitusalustojen kautta välitettiin rahoitusta vuonna 2017 yhteensä lähes 247 milj. euroa, mikä on yli 61 % enemmän kuin vuonna 2016 (153 milj. euroa).[1] Verrattuna vuoteen 2014 Suomen joukkorahoitusmarkkinat ovat lähes viisinkertaistuneet.[2] Cambridgen yliopiston julkaiseman raportin mukaan Suomessa oli vuonna 2016 Euroopan maista viidenneksi suurimmat joukkorahoitusmarkkinat joukkorahoituksen volyymilla mitattuna.

Yrityksille merkittävimmät joukkorahoituksen muodot ovat lainamuotoinen joukkorahoitus ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Vuonna 2017 lainamuotoista joukkorahoitusta välitettiin yrityksille 75,8 milj. euron arvosta, mikä on noin 64 % enemmän kuin vuonna 2016. Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta puolestaan välitettiin 63,0 milj. euron arvosta, mikä on lähes 51 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyödyke- ja vastikemuotoinen joukkorahoitus kasvoi joukkorahoitusmuodoista maltillisimmin: kasvua kertyi 5 % vuoteen 2016 nähden ja rahoitusta välitettiin yhteensä 1,0 milj. euron verran.

Joukkorahoitusprojektien lukumäärät palvelualustoilla ovat lisääntyneet merkittävästi. Vuonna 2017 onnistuneita projekteja kirjattiin yhteensä 1 790[3], kun vuonna 2016 vastaava luku oli 746. Keskimääräisen projektin koko sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa oli 940 800 euroa ja lainamuotoisessa joukkorahoituksessa 47 600 euroa vuonna 2017.


 Projektien määrät palvelualustoilla lisääntyneetYksityishenkilöille myönnettyjen vertaislainojen määrät kasvaneet

Vuoden 2017 aikana kuluttajille välitettyjen vertaislainojen määrät lisääntyivät 67 % ja lainoja välitettiin lähes 107 milj. euron arvosta. Vertaislainojen osuus kotitalouksien yhteenlasketusta kulutusluottokannasta (19 mrd. euroa) on arviolta noin 1 %. Yksityishenkilöille myönnettyjen vertaislainojen rahoituksesta 58 % tulee toisilta kuluttajilta ja jäljelle jäävä osuus muilta sijoittajilta. Keskimäärin kuluttajille välitetyn vertaislainan koko oli 4 500 euroa vuonna 2017.

Suomen Pankki aloitti joukkorahoituksen ja vertaislainauksen tilastoinnin vuonna 2018. Tilastossa kerätään tietoa muun muassa joukkorahoituksen eri muodoista, kuten sijoitus- ja lainamuotoisesta joukkorahoituksesta, sekä kuluttajien välisestä vertaislainauksesta. Tietoja kerätään esimerkiksi rahoituksen välityksen määristä, sijoitusten ja sijoittajien lukumääristä sekä onnistuneista ja epäonnistuneista projekteista. Tilasto kerätään vuosittain.

 

Eri joukkorahoitusmuodoilla välitetyt rahoitusmäärät Suomessa

 

2016, milj. euroa

2017, milj. euroa

2017, 12 kk:n muutos, %

Lainamuotoinen joukkorahoitus

46,3

75,8

64

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

41,8

63,0

51

Hyödyke- ja vastikemuotoinen   joukkorahoitus

0,96

1,0

5

Vertaislainaus kuluttajille

64,2

106,8

67

Yhteensä

153,2

246,7

61

Lisätietoja antavat

Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Katja Haavanlammi, puh. 09 183 2415, sähköposti: katja.haavanlammi(at)bof.fi. 

Vuosittain ilmestyvä Joukkorahoitus ja vertaislainaus –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta


 

[1] Sisältää sijoitus-, laina-, hyödyke- ja vastikemuotoisen joukkorahoituksen ja
vertaislainauksen kuluttajille. Luvuissa ovat mukana sekä kotimaisten että
ulkomaisten rahoituksen hakijoiden onnistuneet projektit. Ulkomaisten
rahoituksen saajien määrä on kuitenkin pieni, noin 1,3 %, ja kyseessä on
sijoitusmuotoinen joukkorahoitus.

[3] Luku sisältää sijoitus-, laina- ja hyödyke- ja vastikemuotoisen joukkorahoituksen.