Vuoden 2023 lopussa muiden rahoituslaitosten suomalaisille kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli 4,7 mrd. euroa, mikä on 3 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kulutusluotoista lähes 90 % oli ajoneuvolainoja.

Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokanta (26 mrd. euroa) kuitenkin kasvoi edelleen vuoden 2023 aikana. Muiden rahoituslaitosten myöntämät kulutusluotot kattavat 18 % kotitalouksien kulutusluottokannasta. Suurimman osuuden (66 %) kotitalouksien kulutusluotoista ovat myöntäneet Suomessa toimivat pankit (luottolaitokset). Kulutusluottoja myöntävistä toimijoista osuuttaan (15 %) ovat viime aikoina kasvattaneet eniten rajojen yli lainaavat luottolaitokset.

 

Muihin rahoituslaitoksiin kuuluvien pikaluottoyritysten kulutusluottokanta enää alle 100 milj. euroa

Pikaluottoyrityksinäkin tunnettujen kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden kulutusluottokanta supistui edelleen ja myös kannan keskikorko (29,3 %) laski vuoden 2023 aikana[1]. Vuoden 2023 lopussa kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden suomalaisille kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli enää alle 100 milj. euroa. Pikaluottoyritysten kulutusluottokanta on supistunut merkittävästi vuoden 2018 jälkeen, jolloin pikaluottoyritysten lainasaamiset kotitalouksilta olivat arviolta 700 milj. euroa. Vuoden 2019 syyskuussa voimaan tuli kuluttajaluottojen 20 prosentin korkokatto[2]. Sen jälkeen osa pienlainoja myöntävistä yrityksistä on lopettanut uusien lainojen myöntämisen tai koko toimintansa. Lainakannan supistumiseen vaikuttavat osaltaan myös taseesta muille toimijoille pois myydyt lainat. Osa toimijoista on myös jatkanut toimintaansa luottolaitoksena.   

 

Muiden rahoituslaitosten myöntämien ajoneuvolainojen todellinen vuosikorko 7,6 %

Suomalaiset kotitaloudet nostivat vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana muista rahoituslaitoksista uusia ajoneuvolainoja 743 milj. euron edestä, mikä on 8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Samaan aikaan luottolaitoksista nostettiin ajoneuvolainoja 488 milj. euron edestä. Yhteensä ajoneuvolainoja nostettiin 1,2 mrd. euron edestä vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mikä on 4 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä muista rahoituslaitoksista nostettujen uusien ajoneuvolainojen sovittu vuosikorko (5,1 %) oli alhaisempi kuin luottolaitoksista nostettujen ajoneuvolainojen korko (5,8 %). Myös muut kulut huomioiva todellinen vuosikorko[3] oli alhaisempi (7,6 %) muiden rahoituslaitosten myöntämissä ajoneuvolainoissa kuin pankkien myöntämissä (8,1 %).

Ajoneuvolainojen (8,0 mrd. euroa) osuus kotitalouksien kaikista kulutusluotoista oli yli 30 % vuoden 2023 lopussa. Muiden rahoituslaitosten osuus näistä luotoista oli 53 % ja Suomessa toimivien luottolaitosten 47 %.

MURA_2023Q4_fi.png

 

Muiden rahoituslaitosten myöntämien lainojen määrä suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille, 2023Q4:

 

Yrityslainat (milj. euroa)

Kotitalouslainat (milj. euroa)

Vakuudelliset

1 802

4 251

Vakuudettomat ja vakuusvajeelliset

4 141

589

Yhteensä

5 943

4 840

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Pauli Korhonen, puh. 09 183 2280, sähköposti: pauli.korhonen(at)bof.fi.

 

Seuraava Muut rahoituslaitokset -tiedote julkaistaan 5.9.2024

 

Name & Shame -menettely:

Muut rahoituslaitokset -tilaston ulkopuolelle tahallisesti jättäytyneet yritykset periodin 2023Q4 osalta:

Creditstar Finland Oy (2023Q3)

Lahden Pantti Oy (2023Q4)

 

 

[1] Vuoden 2022 lopussa kanta oli 140 milj. euroa ja kannan keskikorko 33,6 %.

[2] Korkokatto kiristyi lokakuussa 2023. Lokakuusta alkaen korkokatto on 15 % + korkolain mukainen viitekorko. Tällöinkään korko ei kuitenkaan saa nousta yli 20 prosentin. Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2024 on 4,50 %.

[3] Muiden rahoituslaitosten tiedonkeruun todellinen vuosikorko on uusien nostojen ja pankkitilastojen korkoprosentti uusien sopimusten.