Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2011 uusia asuntolainoja 2,0 mrd. euron arvosta. Asuntolainoja nostettiin 0,4 mrd. euroa enemmän kuin huhtikuussa ja 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko nousi 0,05 prosenttiyksikköä eli 2,59 prosenttiin. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi huhtikuusta 0,5 mrd. euroa ja oli toukokuun lopussa 78,5 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu pysyi toukokuussa lähes ennallaan: se laski 0,1 prosenttiyksikköä eli 6,7 prosenttiin. Asuntolainakannan keskikorko nousi kuukauden aikana 0,08 prosenttiyksikköä ja oli toukokuun lopussa 2,29 %. Primekorkoihin sidottujen uusien asuntolainojen osuus kaksinkertaistui alkuvuoden aikana: toukokuussa nostetuista asuntolainoista 10 % sidottiin pankkien omiin viitekorkoihin. Suosiotaan menettivät euriborkorot, jotka olivat kuitenkin toukokuussa suosituimpia asuntolainojen viitekorkoja. Niiden osuus oli 85 %.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin toukokuussa 7,1 mrd. euron arvosta, mikä on 0,7 mrd. euroa enemmän kuin huhtikuussa. Toukokuussa solmittujen uusien sopimusten keskikorko laski 2,64 prosenttiin huhtikuun 2,69 prosentista. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi 0,4 mrd. euroa ja oli toukokuun lopussa 58,4 mrd. euroa. Kannan vuosikasvu hidastui 0,3 prosenttiyksikköä eli 4,0 prosenttiin. Yrityslainakannan keskikorko nousi 0,07 prosenttiyksikköä eli 2,70 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta pieneni toukokuussa 0,2 mrd. euroa. Talletuskanta oli kuukauden lopussa 79,3 mrd. euroa ja keskikorko 0,95 %. Määräaikaistalletusten kanta kasvoi 0,6 mrd. euroa, minkä selittää pääasiassa siirtymä yön yli -talletuksista.  Uusien määräaikaistalletussopimusten keskikorko nousi toukokuussa 0,16 prosenttiyksikköä eli 2,22 prosenttiin.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Maaliskuu,
milj. euroa

 

Huhtikuu,
milj.
euroa

milj. euroa
Toukokuu,
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 104 936 105 421 106 058 6,0 2,67
    - niistä asuntolainat 77 529 77 976 78 495 6,7 2,29
Lainat yrityksille2, kanta 57 476 57 970 58 362 4,0 2,70
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 78 149 79 527 79 323 4,9 0,95
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 637 1 634 1 999 2,59

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.7.2011 klo 13.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta