Asuntolainakanta

Lainat

Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2011 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 0,1 mrd. euroa vähemmän kuin lokakuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski marraskuussa 0,02 prosenttiyksikköä eli 2,61 prosenttiin. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi marraskuussa 0,4 mrd. euroa ja oli kuun lopussa 81,4 mrd. euroa. Kannan keskikorko pysyi ennallaan 2,51 prosentissa. Asuntolainakannan vuosikasvu nopeutui lokakuun 6,4 prosentista 6,5 prosenttiin marraskuussa.

Suomen rahalaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen vuosikasvu on kiihtynyt viime kuukausina. Marraskuussa vuosikasvu oli 3,0 %. Kotitalouksien kulutusluottokanta pysyi kuitenkin lähes ennallaan ja oli marraskuun lopussa 12,9 mrd. euroa. Kulutusluottokannan keskikorko oli 5,15 %.  Uusia kulutusluottosopimuksia (poislukien tili- ja korttiluotot) solmittiin 313 milj. euron edestä. Uusien sopimusten keskikorko nousi 0,04 prosenttiyksikköä eli 4,11 prosenttiin.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin marraskuussa 6,6 mrd. euron edestä, mikä on 0,9 mrd. euroa vähemmän kuin lokakuussa ja 0,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Uusien sopimusten keskikorko pysyi lähes ennallaan 2,68 prosentissa. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi marraskuussa 0,2 mrd. euroa ja oli kuun lopussa 60,4 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 2,86 %. Kannan vuosikasvu kiihtyi 6,5 prosenttiin lokakuun 6,2 prosentista. 

 
Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta pieneni marraskuussa 0,3 mrd. euroa. Yön yli -talletusten kanta kasvoi 0,3 mrd. euroa; määräaikaistalletusten ja muiden talletusten kanta puolestaan supistui 0,6 mrd. euroa. Kuukauden lopussa talletuskanta oli yhteensä 80,6 mrd. euroa ja sen keskikorko oli 1,04 %.  Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 2,14 %.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Syyskuu,
milj. euroa

 

Lokakuu, 
milj. euroa

Marraskuu,
milj. euroa

Marraskuu,
12 kk:n muutos1, %

Marraskuu,
keskikorko, %

Lainat kotitalouksille2, kanta 108 451 108 922 109 242 5,2 2,88
    - niistä asuntolainat 80 541 80 949 81 369

6,5

2,51
Lainat yrityksille2, kanta 59 739 60 195 60 434 6,5 2,86
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 167 80 933 80 650 6,0 1,04
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 849 1 781 1 686 2,61

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.1.2012 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta