Asuntolainakanta
Suomalaisten kotitalouksien euromääräiset määräaikaistalletukset ovat vähentyneet vuoden 2012 aikana 1,2 mrd. euroa ja kannan vuosikasvu hidastunut 1,7 prosenttiin vuodenvaihteen 19,5 prosentin kasvuvauhdista. Ainakin osa määräaikaistalletuksista näyttää siirtyneen käyttelytileille, sillä kotitalouksien yön yli -talletusten kanta kasvoi samana ajanjaksona 1,1 mrd. euroa eli 3 %. Määräaikaistalletusten suosion vähenemiseen on vaikuttanut niille maksettavan koron aleneminen. Yleisen korkotason laskun myötä uusien määräaikaistalletussopimusten keskikorko oli heinäkuussa 1,62 %, kun se vielä viime joulukuussa oli 2,03 %.
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin vuosi sitten heinäkuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli heinäkuussa 1,96 % eli 0,06 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kesäkuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli heinäkuun lopussa 85 mrd. euroa ja sen keskikorko 2,02 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui hieman heinäkuussa ja oli 6,3 %. Kotitalouslainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja nostettiin heinäkuussa 2,0 mrd. euron edestä, mikä on 0,4 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski kesäkuusta heinäkuuhun 0,09 prosenttiyksikköä ja oli 2,11 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 63 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 15 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui heinäkuussa 7,5 prosenttiin kesäkuun 8,0 prosentista. 
 

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli heinäkuun lopussa 83 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,93 %. Talletuskannasta yön yli  -talletuksia oli 45 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 23 mrd. euroa. Uusia määrä-aikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat heinäkuussa 1,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistal-letusten keskikorko laski kesäkuun 1,66 prosentista 1,62 prosenttiin heinäkuussa. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen. 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Heinäkuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 111 622 112 422 112 851 5,4 2,39
    - niistä asuntolainat 83 524 84 227 84 508

6,3

2,02
Lainat yrityksille2, kanta 62 741 63 307 63 287 7,5 2,24
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 596 83 497 82 921 2,6 0,93
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 982 1 929 1 570 1,96

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.9.2012 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta