Lyhyet markkinakorot jatkoivat elokuussa laskuaan, mikä lisäsi euriborsidonnaisten asuntolainojen suosiota. Samaan aikaan pankkien omat viitekorot ovat menettäneet suosiotaan vuoden alusta lähtien. Euriborkorkoihin sidottiin elokuussa uusista asuntolainoista 89 %, kun vielä vuoden alussa osuus oli 81 %. Elokuussa uusista asuntolainoista sidottiin 11 % muihin kuin euriborkorkoihin: pankkien omiin viitekorkoihin sidottiin 3 % ja kiinteisiin korkoihin 8 %.
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat elokuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten elokuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli elokuussa 1,84 % eli 0,12 prosenttiyksikköä vähemmän kuin heinäkuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli elokuun lopussa 85 mrd. euroa ja sen keskikorko 1,93 %. Asuntolainakannan vuosikasvu pysyi samana elokuussa ja oli 6,3 %. Kotitalouslainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin elokuussa 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 0,8 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski heinäkuusta elo-kuuhun 0,07 prosenttiyksikköä ja oli 2,04 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli elokuun lopussa 63 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 15 mrd. euroa. Yritys-lainakannan vuosikasvu hidastui hieman elokuussa 7,4 prosenttiin heinäkuun 7,5 prosentista.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli elokuun lopussa 83 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,89 %. Talletuskannasta yön yli   talletuksia oli 45 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 23 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat elokuussa 1,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski heinäkuun 1,62 prosentista 1,42 prosenttiin elokuussa.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Elokuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 112 422 112 851 113 442 5,3 2,30
    - niistä asuntolainat 84 227 84 508 84 980

6,3

1,93
Lainat yrityksille2, kanta 63 307 63 287 63 269 7,4 2,16
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 83 497 82 921 82 556 2,5 0,89
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 929 1 570 1 744 1,84

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.10.2012 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta