Asuntolainakannan vuosikasvu jäi heinäkuussa 3,6 prosenttiin. Vuosikasvu on hidastunut yli vuoden verran yhtäjaksoisesti. Vuotta aiemmin eli heinäkuussa 2012 vuosikasvu oli vielä 6,3 %. Euroalueella keskimäärin asuntolainakanta kasvaa edelleen hitaammin kuin Suomessa ja vuosikasvu on pienentynyt alle yhteen prosenttiin kesä- ja heinäkuussa. Vuoden alussa euroalueen asuntolainakannan vuosikasvu oli 1,4 %.
 
Yrityslainakanta kasvaa Suomessa nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa yrityslainakannan vuosikasvu oli heinäkuussa 3 %, kun mukaan lasketaan asuntoyhteisöt. Asuntoyhteisöjen osuus yrityslainakannasta on runsas neljännes. Muissa euroalueen maissa asuntoyhteisöjen merkitys on vähäinen. Suomessa yrityslainakanta ilman asuntoyhteisöjä väheni edellisvuotisesta 0,1 %. Kasvu on samalla tasolla kuin esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa. Euroalueen keskimääräinen yrityslainakanta supistui heinäkuussa edellisvuotisesta ja oli -3,7 %.
 

Lainat
 

Kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin heinäkuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli heinäkuussa 2,07 % eli hieman korkeampi kuin kesäkuussa 2013. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli heinäkuun lopussa 87,5 mrd. euroa ja keskikorko 1,45 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 3,6 %. Kotitalouslainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin heinäkuussa 2,2 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa enemmän kuin heinäkuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi 0,55 prosenttiyksikköä kesäkuusta ja oli 2,45 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 64,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 17 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu pysyi samana kuin kesäkuussa ja oli heinäkuussa 4,3 %.

 
Talletukset
 

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun lopussa 81,9 mrd. euroa. Talletusten keskikorko oli 0,50 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 50 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 17,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat heinäkuussa 1,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 1,07 %. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu,
milj. euroa

Heinäkuu, 12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 115 365 115 527 115 665 3,1 1,86
    - niistä asuntolainat 87 093 87 443 87 522

3,6

1,45
Lainat yrityksille2, kanta 64 925 64 911 64 868 4,3 1,93
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 099 82 943 81 925 -1,2 0,50
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 484  1 383 1 296 2,07

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen(at)bof.fi,
Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.9.2013 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta