Asuntolainakanta
Suomalaisten kotitalouksien euromääräinen määräaikaistalletusten kanta on supistunut alkuvuoden 2013 aikana 2,3 mrd. euroa eli –11,6 %. Osa määräaikaistalletuksista näyttää siirtyneen yön yli -talletuksiin käyttelytileille. Alkuvuoden 2013 aikana yön yli -talletusten kanta on kasvanut 3,3 mrd. euroa eli 6,8 %. Määräaikaistalletusten suosion heikkenemiseen on osaltaan vaikuttanut talletuskoron lasku. Määräaikaistalletusten kannan keskikorko oli 1,46 % kesäkuussa 2013, kun se joulukuussa 2012 oli 1,82 %.
 
Pitkäaikaissäästämissopimusten (PS) suosio on heikkenemään päin. Suomalaiset kotitaloudet solmivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä vain 122 uutta PS-sopimusta. Vastaavana aikana vuotta aiemmin eli huhti-kesäkuussa 2012 uusia sopimuksia solmittiin vielä yli 1 500. Pitkäaikaissäästämisen suosion vähenemiseen vaikuttaa vuoden 2013 alusta voimaan tullut laki, jonka myötä näitä tilejä koskeva talletusten nostoikä korotettiin 63 vuodesta 68 vuoteen. Uusia talletuksia tehtiin huhti-kesäkuun aikana yhteensä 2,7 milj. euroa. PS-tileillä oli kesäkuun lopussa varoja yhteensä 57 milj. euroa ja sopimusten yhteenlaskettu lukumäärä oli 27 814. Säästövaroja on sijoitettu eniten rahasto-osuuksiin (66 %) ja osakkeisiin (20 %).
 

Lainat
 

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 0,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin kesäkuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli kesäkuussa 2,04 % eli hieman korkeampi kuin toukokuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli kesäkuun lopussa 87,4 mrd. euroa ja keskikorko 1,46 %. Kesäkuussa asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 3,9 %. Kotitalouslainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 12,9 mrd. euroa ja muita lainoja 15,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin kesäkuussa 3,0 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin kesäkuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko laski 0,13 prosenttiyksikköä toukokuusta ja oli 1,90 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 64,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 17,0 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu nopeutui toukokuusta 0,3 prosenttiyksikköä ja oli kesäkuussa 4,3 %

 
Talletukset
 

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun lopussa 82,9 mrd. euroa. Talletusten keskikorko oli 0,54 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 50,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 17,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat kesäkuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 1,04 %. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu,
milj. euroa

Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 114 962 115 365 115 527 3,4 1,87
    - niistä asuntolainat 86 815 87 093 87 443

3,9

1,46
Lainat yrityksille2, kanta 64 719 64 925 64 911 4,3 1,91
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 210 82 099 82 943 -0,7 0,54
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 301  1 484 1 383 2,04

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:
Peter Halonen, puh. 010 831  2323, sähköposti: peter.halonen(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.8.2013 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta