Asuntolainakanta 
Kuluvan vuoden toukokuussa asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali oli 1,59 prosenttiyksikköä, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,04. Suomessa uusien asuntolainojen keskimääräiset korot ovat nousseet hieman viime vuoden lopusta, vaikka markkinakorot ovat laskeneet edelleen. Asuntolainojen korkojen nousu johtuu pitkälti siitä, että pankit ovat nostaneet uusien asuntolainasopimusten marginaaleja. Samansuuntainen kehitys näkyy myös uusien yrityslainasopimusten marginaaleissa. Yrityslainojen (pl. asuntoyhteisöjen lainat) laskennallinen lainamarginaali oli toukokuussa 1,78 ja asuntoyhteisöjen lainojen 1,42.
 

Lainat
 

Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 0,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 2,02 % eli hieman matalampi kuin huhtikuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli toukokuun lopussa 87 mrd. euroa ja keskikorko 1,48 %. Toukokuussa asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 4,4 %. Kotitalouslainoista oli toukokuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin toukokuussa 2,1 mrd. euron edestä, mikä on 0,1 mrd. euroa enemmän kuin toukokuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko laski 0,10 prosenttiyksikköä huhtikuusta ja oli 2,03 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli toukokuun lopussa 65 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 17 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu nopeutui huhtikuusta hieman eli 0,1 prosenttiyksikköä ja oli toukokuussa 4,0 %.

Talletukset
 

Kotitalouksien talletuskanta oli toukokuun lopussa 82 mrd. euroa. Talletusten keskikorko oli 0,56 %. Talletuskannasta yön yli  talletuksia oli 50 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 18 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat toukokuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 1,15 %. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu,
milj. euroa

Toukokuu, 12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 115 057 114 962 115 448 3,7 1,89
    - niistä asuntolainat 86 709 86 815 87 176

4,4

1,48
Lainat yrityksille2, kanta 64 010 64 719 64 925 4,0 1,90
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 274 82 210 82 099 -0,6 0,56
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 090  1 301 1 484 2,02

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.7.2013 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta