Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009Uusia yrityslainoja (ilman asuntoyhteisölainoja) on nostettu vuoden 2013 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yli 17 mrd. euron edestä, mikä on selvästi enemmän (13 %) kuin vastaavana aikana vuonna 2012. Yrityslainojen nostot ovat jääneet kuitenkin selvästi vähäisemmiksi kuin huippuvuonna 2010. Suurten (yli 1 milj. euroa) yrityslainojen nostojen osuus kaikista nostoista on ollut lähes 80 %. Suurien yrityslainojen korko on laskenut, ja tänä vuonna nostettujen lainojen keskikorko oli 1,68 %, kun keskikorko viime vuonna vastaavaan aikaan oli 2,13 %. Suuria yrityslainoja ovat nostaneet eniten teollisuusyritykset, jotka ovat kattaneet nostoista lähes neljänneksen. Pieniä, alle 250 000 euron sekä keskisuuria (250 000–1 milj. euroa) yrityslainoja on sen sijaan nostettu vähemmän kuin vuonna 2012. Pienten ja keskisuurten yrityslainojen keskikorko on pysynyt samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Lainat

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin syyskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli syyskuussa 2,06 % eli hieman matalampi kuin elokuussa 2013. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun lopussa 87,9 mrd. euroa ja keskikorko 1,46 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 2,9 %. Kotitalouslainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin syyskuussa 2,1 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa enemmän kuin syyskuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko laski 0,10 prosenttiyksikköä elokuusta ja oli 2,10 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli syyskuun lopussa 65,8 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 17,5 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu nopeutui syyskuussa 5,6 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli syyskuun lopussa 81,6 mrd. euroa. Talletusten keskikorko oli 0,49 %. Talletuskannasta oli yön yli  talletuksia 50,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat syyskuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli syyskuussa 1,08 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Heinäkuu, milj. euroa

 

Elokuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Syyskuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 115 665 116 005 116 171 2,6 1,87
    - niistä asuntolainat 87 522 87 776 87 941 2,9 1,46
Lainat yrityksille2, kanta 64 868 65 412 65 839 5,6 1,93
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 925 82 071 81 666 -1,8 0,49
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 296 1 311 1 331 2,06

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:

Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen(at)bof.fi. 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.11.2013 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta