Uusien asuntolainasopimusten korko on pysynyt 2 prosentin tuntumassa koko vuoden 2013, ja asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali on laskenut hieman, elokuun 1,61 prosentin huipusta 1,57 prosenttiin marraskuussa. Uusien yrityslainasopimusten lainamarginaalit ovat puolestaan kasvaneet edelleen. Yrityslainojen (pl. asuntoyhteisöjen lainat) laskennallinen lainamarginaali nousi kesästä 0,3 prosenttiyksikköä ja oli marraskuussa 2,04. Asuntoyhteisöjen lainojen korkomarginaali on pysynyt 1,5 prosentin vaiheilla koko syksyn 2013 ajan.

Suomessa asuntolainakannan keskikorko laski vuoden alun 1,59 prosentista 1,45 prosenttiin kesän aikana. Sen jälkeen asuntolainakannan keskikorko on pysynyt lähes ennallaan marraskuuhun saakka. Lyhyet markkinakorkot ovat pysyneet alhaisina, ja se on välittynyt myös asuntolainakannan keskikorkoon. Suurin osa suomalaisten asuntolainakoroista on sidottu enintään vuodeksi, pääasiassa euriborkorkoihin.

Lainat

Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 0,4 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin marraskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli marraskuussa 2,0 % eli hieman alhaisempi kuin lokakuussa 2013. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli marraskuun lopussa 88,3 mrd. euroa ja keskikorko 1,47 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 2,6 %. Kotitalouslainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin marraskuussa 2,5 mrd. euron edestä, mikä on 0,5 mrd. euroa vähemmän kuin marraskuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi hieman lokakuusta ja oli 2,15 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli marraskuun lopussa 66,4 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 17,8 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu nousi marraskuussa 6,2 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli marraskuun lopussa 81 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,48 %. Talletuskannasta oli yön yli  talletuksia 50,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat marraskuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli marraskuussa 1,11 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Syyskuu, milj. euroa

 

Lokakuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Marraskuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 116 171 116 378 116 625 2,3 1,88
    - niistä asuntolainat 87 941 88 156 88 367 2,6 1,47
Lainat yrityksille2, kanta 65 839 65 603 66 365 6,2 1,95
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 666 81 049 81 243 -0,3 0,48
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 331 1 358 1 221 2,00

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:

Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen(at)bof.fi.

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.1.2014 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta