Kotitalouksien talletuskanta supistui Suomessa alkuvuoden 2014 aikana 0,5 mrd. euroa. Kannan supistumiseen on vaikuttanut erityisesti määräaikaistalletusten heikko kehitys. Määräaikaistalletusten kanta jäi 14,4 mrd. euroon heinäkuussa, kun se vielä vuoden 2012 lopussa oli lähes 20 mrd. euroa.

Uusille määräaikaistalletuksille on maksettu matalia korkoja ja uusia määräaikaistalletussopimuksia on solmittu niukasti. Kun markkinakorot ovat pysyneet matalina, muut sijoituskohteet, kuten rahastot, ovat kasvattaneet osuuttaan kotitalouksien sijoituskohteina ja rahaa on virrannut etenkin määräaikaistalletuksista pois. Kotitaloudet ovat myös siirtäneet varojaan yön yli talletuksiin.

Lainat

Kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,90 % eli 0,02 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin kesäkuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli heinäkuun lopussa 89,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,8 %. Kotitalouslainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 13,5 mrd. euroa ja muita lainoja 15,4 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin heinäkuussa 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 0,6 mrd. euroa vähemmän kuin heinäkuussa 2013. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi kesäkuusta ja oli heinäkuussa 2,23 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 66,3 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 20,1 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun 2014 lopussa 81,5 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,42 %. Talletuskannasta oli yön yli  talletuksia 53,4 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 14,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat heinäkuussa 1,0 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 1,13 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Heinäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 117 463 117 752 117 966 2,1 1,97
    - niistä asuntolainat 88 836 88 991 89 110 1,8 1,53
Lainat yrityksille2, kanta  66 106 66 636 66 345 6,1 1,95
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 236 81 844 81 510 -0,4 0,42
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 395 1 442 1 283 1,90

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.9.2014 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta